Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 17.10. do 23.10.2016

SOPKOVCE


Pondelok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

Utorok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

 

Streda
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský

16:30

17:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia

Štvrtok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

Piatok
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

 

Nedeľa
23.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: MISIE

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 10.10. do 16.10.2016

SOPKOVCE


Pondelok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

 

Utorok
11.10.

Svätý apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov

 

Streda
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik

16:30
17:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia

Štvrtok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

Piatok
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
15.10.

Náš prep. otec Eutymios Nový

 

Nedeľa
16.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: farská

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 03.10. do 09.10.2016

SOPKOVCE


Pondelok
03.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

Utorok
04.10.

Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup

 

Streda
05.10.

Svätá mučenica Charitína

15:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
06.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

 

Piatok
07.10.

 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
08.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

 

Nedeľa
09.10.

21. nedeľa po Päťdesiatnici

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 26.09. do 02.10.2016

S O P K O V C E

 


Pondelok
26.09.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu
Jána Teológa

 

Utorok
27.09.

Svätý mučeník Kallistrat
a jeho spoločníci

 

Streda
28.09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

 

Štvrtok
29.09.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

 

Piatok
30.09.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
01.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Nedeľa
02.10.

20. nedeľa po Päťdesiatnici

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 19.09. do 25.09.2016

S O P K O V C E

Pondelok
19.09.

Svätí mučeníci Trofim,
Sabbatios a Dorymedont

 

Utorok
20.09.

A  Svätý veľkomučeník
Eustatios a spoločníci

17:00

Sv. liturgia

Streda
21.09.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

 

Štvrtok
22.09.

Svätý hieromučeník Fókas,
sinopský biskup

 

Piatok
23.09.

 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
24.09.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

 

Nedeľa
25.09.

19. nedeľa po Päťdesiatnici

9:00

Sv. liturgia