Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 12.09. do 18.09.2016

Sopkovce

Pondelok
12.09.

Svätý hieromučeník Autonomos

 

Utorok
13.09.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha

 

Streda
14.09.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža
nad celým svetom

Odporúčaný sviatok
Zdržanlivosť od mäsa
Myrovanie

17:00

Sv. liturgia

Štvrtok
15.09.

Svätý veľkomučeník Nikita
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Deň pracovného pokoja

 

Piatok
16.09.

Svätá všechválna
veľkomučenica Eufémia

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
17.09.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

 

Nedeľa
18.09.

18. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka Seminár II.

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 05.09. do 11.09.2016

Sopkovce

Pondelok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

17:00

Sv. liturgia

Utorok
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách

 

Streda
07.09.

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont

 

Štvrtok
08.09.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

17:00

Sv. liturgia

Piatok
09.09.

 

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
10.09.

Sväté mučenice Ménodora,
Métrodora a Nymfodora

 

Nedeľa
11.09.

17. nedeľa Päťdesiatnice

Zbierka na opravu chrámu

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 29.08. do 04.09.2016

Sopkovce

 

Pondelok
29.08.

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa,
cirkevný i štátny sviatok

8:00

10:00

Spoveď

Sv. liturgia

Utorok
30.08.

Naši otcovia sv. Alexander,
sv. Ján a sv. Pavol Nový,
konštantínopolskí patriachovia

 

Streda
31.08.

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

 

Štvrtok
01.09.

Začiatok indiktu,
nového Cirkevného roka

 

Prvý
piatok
02.09.

 

Sv. muč. Mamant

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
03.09.

Svätý hieromuč. Antim,
nikomédijský biskup

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
04.09.

16. nedeľa po Päťdesiatnici

 

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 22.08. do 28.08.2016

SOPKOVCE

Pondelok
22.08.

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

 

Utorok
23.08.

 

Svätý mučeník Lupus

17:00

Sv. liturgia

Streda
24.08.

Svätý hieromučeník Eutychés

 

Štvrtok
25.08.

Blažený hieromučeník Metod

Svätý apoštol Títus

 

Piatok
26.08.

 

Svätí mučeníci Adrián a Natália.

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
27.08.

 

Náš prepodobný otec Pimen

 

Nedeľa
28.08.

15. nedeľa Päťdesiatnice

Odpustová slávnosť vo farskom chráme

8:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 15.08. do 21.08.2016

SOPKOVCE


Pondelok
15.08.

 

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Prikázaný (chrámový) sviatok

17:00

Sv. liturgia slovenská

Utorok
16.08.

Svätý mučeník Diomédes

 

Streda
17.08.

Svätý mučeník Myrón

 

Štvrtok
18.08.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

 

Piatok
19.08.

 

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
20.08.

Svätý prorok Samuel

 

Nedeľa
21.08.

14. nedeľa po Päťdesiatnici

Odpust v Ľutine

 

 

8:00

 

 

Sv. liturgia slovenská