Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Kňazi

Zoznam kňazov pôsobiacich v našej farnosti

 

 

Kňazi

 

o. Kosovický Gabriel 1646 - ?

o. Blažovský Ján 1705 - 1735

o. Jarecký Michal 1735 - 1750

o. Buladanskij Peter 1750 - 1770

o. Labanc Bazil 1770 - 1781

o. Beňovský Marek 1781 - 1794

o. Valkovskij Ján 1794 - 1804

o. Bistey Ján 1804 - 1822

o. Lejčák Alexej 1822 - 1829

o. Kamilla Meletius 1829 - 1830

OSBN

o. Szekerák Ján 1830 - 1841

o. Mikulič Ján 1841 - 1849

o. Gerzanič Bazil 1849 - 1857

o. Akamkovič Georgius 1857 - 1858

o. Kutka Štefan 1892 - 1918

o. Toronský Alexej 1918 - 1950

o. Šutaj Michal 1968 - 1990

o. Roško Michal CSsR 1990 - 1993

o. PaedDr. Kormaník Vasil 1993 - 1995

o. ICDr. Čitbaj František 1995 - 1999

o. Capcara Vladimír 1999 - 2003

o. Onderko Michal ml. 2003 - 2010

o. Zlacký Martin 2010 - 2017

o. Iľko Miroslav 2017 -

 

Kapláni

 

o. Kerestény Mikuláš Aurel 1946 - 1950

o. František Mrákava 1992 - 1999

o. Durlák Marek 2000 - 2003

o. Székely Patrik 2003 - 2004

o. Kohút Ľuboš 2004 - 2005

o. Galajda Miloš 2005 - 2006

o. Šesták Jozef 2006 - 2007

o. Laban Martin 2006 - 2008

o. Bačík Pavol 2007 - 2009

o. Nastišin Matúš 2008 - 2010

o. Hrib Peter 2009 - 2011

o. Šašala Jozef 2010 -

*1. 4. 1984 †18. 4. 2011

o. Mikuláš Fejko 2010 - 2014

 

o. Miroslav Sentivan 2012 - 2016

 

o. Mikuláš Jančuš 2014 - 2015

 

o. Martin Snak 2015 - 2017

o. Pavol Dancák ml. 2016 -

 


 

Kňazi - rodáci

 

o. Voroňak Juraj

vysvätený 15. 6. 1997

 

 

o. Mandzák Atanáz Daniel CSsR, SEOLic.

vysvätený 12. 7. 1998

rehoľné sľuby 16. 8. 1997

 

 

o. Pavlík Ján

vysvätený 11. 7. 1999

 

 

o. Gavaľa Peter

vysvätený 30. 6. 2001

 

 

o. Jalčak Stanislav

vysvätený 7. 6. 2002

 

 

o. Jakub Peter

vysvätený 7. 6. 2002

 

 

o. Makaj Ján

vysvätený 15. 6. 2008

 

 

o. Slavomír Nergeš

vysvätený 19. 6. 2011

o. Michal Galmus
vysvätený 16. 6. 2013

o. Ján Slobodník
vysvätený 19. 6. 2016

o. Maturkanič Ján, SDB
vysvätený 20. 6. 2009

o. Sejka Maroš
vysvätený 18. 6. 2017

 

Výpomocní duchovní

 

 

 

o. Emil Sičak
1998 -

o. Ján Karas
2016 -

 

 

o. MUDr. Jakub Rudolf
2002 - 2016

 

Výpomocní duchovní s ukončenou činnosťou vo farnosti

 

o.Peter Hrib

spravca farnosti Porúbka a výpomocný pre Humenné 2011 - 2014

 

 

o. Michal Ivanko
† 26. marec 2015

 

 

o. Štefan Peľo
1998 - 2015
(2015 - exkardinovaný do Bratislavskej eparchie)