Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Mládež

Zbor a Spol. sv. Terezky Ježiškovej

 

Zbor nosí meno sv. Terezky Ježiškovej z vďačnosti k prof. o. Mastiľakovi CSsR, ktorého dlhý život sprevádzala láska k tejto jednoduchej a nenápadnej dievčinke, ktorá naplno spustila loďku svojho života na vlny dôvery a lásky v úplnej odovzdanosti Bohu.

 

5.2.1987 sa zakladá maličký zbor Terezky z veľkej túžby zasiať semienko do lona gréckokatolíckej cirkvi, aby rástlo a pritiahlo mladých ľudí k Pánovi. Nemalú zásluhu na vzniku zboru majú manželia Jakubovci, ktorí okrem svojich vlasných detí prijali ďalších 20, aby im pomáhali, povzbudzovali, chránili ich a viedli za Pánom. Aj vďaka ich dôvere začali prvé spievané sv. liturgie, jasličkové pobožnosti, akadémie.


Niekoľko speváčikov, dva klarinety, zobcové flauty, gitara. Keby tak boli aj husle ... Zakrázko v ambulancii o. Jakuba stojí chlapec- huslista, ochotný prísť a hrať. A neprišiel sám. Priviedol svoju skupinu chlapcov, hudobníkov. Spolu skladajú piesne, no chýba im textár. O.Rudko neotáľa, píše prvé vety a pieseň "Mám radosť" je na svete. Tak sa zbor pomaly a zázračne formuje, upevňuje.


Zlom v tvorbe spôsobí návšteva manželov Billingsovcov na Slovensku a akoby z rukáva sa sypú nové texty, rodia sa nové piesne a k nim aj hovorené slovo a obrazová príloha (diapozitívy) a na svete je celé pásmo "Piesne nenarodených detí". Pán otvára dvere a "Piesne nenarodených" celé ďalšie 4 roky putujú po celom Slovensku, po chrámoch aj koncertných sieňach a prebodávajú srdcia mladých... V januári sa "Piesne nenarodených" nahrávajú v štúdiu Slovenského rozhlasu a 14.2.1991 je pásmo odvysielané. Odznelo tiež na 1. ročníku festivalu "Verím Pane" v Horných Kočkovciach.


Zároveň Pán požehnáva zrodu ďalších nových piesní a postupne vznikajú ďalšie hudobno- slovné pásma "Kam kráčaš", "Voda živá" a "Choď a zapáľ svet láskou". Zbor sa zúčastňuje koncertov, odpustových slávností, festivalov, ďalších náhravok v Slovenskom rozhlase ( Kam kráčaš, Voda živá-1992), úspešných výstupení s programom "Choď a zapáľ svet láskou" ( Fest v Prešove, 3. ročník festivalu "Verím Pane", benefičný koncert katolických zborov v Humennom, Ľutina- 1993) a konečne nahrávania vlastného albumu v kresťanskom nahrávacom štúdiu Java Fabiana v Košiciach v septembri 1993. Kazety so spomínanými hudobno- slovnými pásmami uzreleli svetlo sveta v nasledujúcom roku a úžasne rýchlo sa predali. Vďaka Bohu! Ani STV Zbor sv. Terezky neobišla a Dobrá zvesť odvysielaná v novembri 1993 je toho svedectvom.


Čo pre malý Zbor sv. Terezky v Humennom Pán pripravil v nasledujúcom roku 1994, nikto ani len netušil. "Ľudské oko nevidelo, ucho nepočulo..." Dobrý Boh vstúpil do našej cesty celkom novým spôsobom. Zažili sme úžasnú duchovnú obnovu, nové stretnutie s Pánom, dotyk Božej lásky a pozvanie vykročiť na cestu modlitby a života s Božím Slovom. A práve na modlitbe a lámaní Božieho Slova začali sme stavať život zboru, ktorý celkom spontánne prerástol do modlitbového spoločenstva. Noví ľudia, nové skúsenosti, nové aktivity, nové obzory. Spoločné stretká, adorácie, evanjelizácie, evanjelizačné kurzy a z nich prameniaca horlivosť ísť, ohlasovať Božiu lásku a vydávať svedectvo osobnej skúsenosti zo života s Ježišom.


Vzniká nový evanjelizačný program a naozaj evanjelizuje na festivele "Canto c95", na stretnutí greckokatolickej mládeže v Juskovej Voli, na Feste v Sečovciach, v Trebišove,... A za ním ďalšie väčšie aj menšie podujatia a napokon aj celkom skryté a v pokore prijaté služby vo farskom chráme, v ústave socialnej starostlivosti, v LDCh, v domovoch dôchodcov, ...


V roku 1998 zbor sv. Terezky vydal ďalšiu kazetu "Balzam z kríža" s tvorbou starších ale aj novších členov zboru a už sa zbierajú piesne snáď aj na ďalšiu, ak to bude Božia vôľa.


Okrem vlastných mladežníckych piesní má zbor aj prebraté a v poslednom čase stále viac aj liturgické spevy východného obradu v slovenčine aj v staroslovienčine, skladby z tvorby Komunity Blahoslavenstiev, ...


V pravoslavnom chráme sa 26.12.2003 uskutočnil ekumenický koncert, na ktorom sme nechýbali. V našom chráme Zosnutia presv. Bohorodičky sme v roku 2004 nahrali CD. Nahrávalo sa pre nás, členov zboru. Zbor sa v súčastnosti omladil, kedže mnohí členovia už majú svoje rodinky. Hoci teraz to už nie je také veľkolepé ako v minulosti, neprestali sme spievať Pánovi na jeho slávu a chválu, čo tomu nasvedčujú liturgie o jedenástej hodine. Prídte a uvidíte. Čo uvidíte! Počujete!


A čo dodať na záver? Azda len to, že práca so zborom je jeden úžasný kríž, raz nesený s ľahkosťou a radosťou, no inokedy s veľkou námahou, bolesťou, v pote a drine a neraz aj v sklamaniach. Každý kto má skúsenosť, dosvedčí. Vďaka Bohu však za to, že skrze prišla radosť tomuto svetu a prichádza aj k nám cez naše kríže a námahy. Oplatí sa teda žiť slúžiť, namáhať sa a spievať na slávu Boha. Amen!


Športové aktivity mládeže

 

Medzi aktivity mládeže okrem duchovných patria aj športové. Sú to hlavne športové hry. Cez zimu navštevujeme telocvičňu. V teplejších jarných a jesenných, ale hlavne v letných dňoch, chodíme hrať futbal na Ukrajinskú školu, alebo laicky povedané na Ukrajinku. Hrá sa v miešaných družstvách, takže svoju realizáciu nachádzajú aj dievčatá.


Od roku 2003 pravidelne usporadúvame futbalový turnaj o Pohár Humennského protopresbyterátu, ktorého sa zúčastňuje veľké množstvo detí a mládeže.(viď fotogaléria)


Medzi naše záľuby patrí aj turistika. Niekoľkonásobný výstup na Sninský kameň, Vihorlat z nášho okolia ale aj vysokohorský výstup na Východnú vysokú (2428 m.n.m.) máme spoločne za sebou. V minulosti sme mali možnosť spoznávať krásy Slovenského raja, Pienin, Čergovských vrchov, Muráňskej planiny, Malej a Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.


Taktiež aj male výlety do okolia.


Tak neváhaj a pridaj sa k nám.