Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Denný stacionár svätého Júdu Tadeáša

Cieľová skupina:  dospelý klient (zdravotne postihnutý, duševne chorý, senior), ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

 

Pre koho je denný stacionár určený? Pre osoby, ktoré:

- sú odkázané na celodennú starostlivosť pre obmedzenú pohyblivosť a vek,

- trpia miernou a ľahkou poruchou pamäti (nie je bezpečné, aby zostávali sami v domácom prostredí),

- zdravotný stav je stabilizovaný a nevyžaduje si sústavnú zdravotnú starostlivosť,

- optimálny funkčný stav, ktorý umožňuje pobyt v dennom stacionári.

 

Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná dospelému klientovi, ktorý žije v rodine s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí mu nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ho umiestniť v domove dôchodcov, resp. čaká v poradovníku na umiestnenie do domova sociálnych služieb. 
Tiež je určený dospelému klientovi, ktorý žije sám a  potrebuje kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas.

 

Kapacita: 12 miest, kde poskytujeme dennú starostlivosť v dohodnutom čase.

 

Hlavným cieľom tohto zariadenia je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie. Poslaním denného stacionára je veľmi potrebná podpora integrovanej výchovy, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času.

 

Čo na klientov v Dennom stacionáre čaká? Pekné domáce prostredie, príjemný personál, noví priatelia, vrstovníci, kolektív, spoločnosť, zábava... Dospelý klient denného stacionáru u nás nájde pomoc a podporu osobnej hygiene, pri obliekaní, pri stravovaní a pomoc so všetkým, čo sám nezvláda. Taktiež dohľad nad užívaním liekov, na pitný režim atď. Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie. Úlohou sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečiť klientom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí.

 

Dospelým klientom ponúkame:

- sociálne poradenstvo

- obslužné činnosti: stravovanie

- tréning pamäti (trénovanie pamäti, pozornosti, koncentrácie, vnímania).

- nácvik komunikačných zručností.

- ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,

- pohybové cvičenia, skupinové kondičné cvičenia,

- preventívne aktivity (preventívne besedy s rôznymi odborníkmi)

- pracovná terapia:  výtvarné tvorenie, výroba dekoračných predmetov, výroba sviečok,  výroba mydiel,

- duchovný program (spoločné modlitby, práca s bibliou, stretnutie s  kňazom...)

- v dennom stacionári sa využívajú prvky z rôznych terapií ako: socioterapia, muzikoterapia biblioterapia, arteterapia, ergoterapia, tanečnej terapia.

- sociálne aktivity (rozprávanie, spomínanie, čítanie kníh, dennej tlače pri káve, čaji v príjemnej atmosfére, spoločné cvičenie, dohľad nad užívaním liekov, spoločenské hry, spievanie, organizácia akcií (fašiangová zábava, poznávací výlet)

- účasť na kultúrnych akciách (spoločná návšteva kina, cukrárne, výlety, prechádzky... ).

- využívanie PC

- priestor na oddych, odpočinok

 

Pracovníci denného stacionára:

Mgr. Dominka Ficová (sociálna pracovníčka, opatrovateľka),

Mgr. Martina Piteľová (sociálna pracovníčka).

Zodpovedná osoba:  Mgr. Jana Vyšinová.

 

Prevádzka denného stacionára:

od 8,00 hod – 16,30 hod. iba v pracovných dňoch podľa platného cenníka.

 

Podmienky prijatia:

- dohodnúť si telefonicky termín osobného stretnutia

- právoplatné rozhodnite o odkázanosti na denný stacionár

- vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu

- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave

 

Služby denného stacionára môžu využiť aj samoplatcovia bez posudku odkázanosti na denný stacionár.

 

Adresa: Štefánikova ulica 1525/29, 066 01  Humenné,

Kontakt: 0910842546,

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.