Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Kaplnka sv. Jána Zlatoústeho

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom bolo zriadené Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove dňa 1.9.1998. Gymnázium kladie okrem edukácie dôraz aj na duchovnú a mravnú formáciu študentov, čoho dôkazom bolo zriadenie kaplnky sv. Jána Zlatoústeho a dňa 19.11.2004 aj jej posvätenie prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ. Kaplnka sa nachádza v pravom pavilóne školy na prvom podlaží a jej rozmery sú vzhľadom k priestorovým možnostiam školy a každoročnému nárastu počtu študentov GJZ len 4,5m x 3m. Pôvodne táto miestnosť slúžila ako kabinet. Škola je priestorovo maximálne vyťažená, a preto v budúcnosti plánuje vedenie školy prenajať celý pavilón základnej školy a tým aj zväčšiť priestory kaplnky. Vybavenie kaplnky zabezpečili o. M. Onderko ml., o. A. Uhrín a rehoľná sestra (služobnica) Katarína Marta Kozáková, ktorá venovala drevený, vyrezávaný oltár s dreveným bohostánkom a tiež čašu, diskos a hviezdicu. Evanjeliár zakúpili rodičia študentov. Na podlahe je umiestnený červený koberec symbolizujúci Kristovu nevinnú krv vyliatu za nás z lásky. V tej istej farbe je ladených asi 12 stoličiek. Na ľavej strane kaplnky je malý drevený žertvenik (pôvodne tetrapod) s ikonou sv. Cyrila a Metoda. Nad bohostánkom a taktiež na pravej a ľavej stene sú červené lampady (olejové sviečky). Kaplnku zdobia aj dva obrazy; obraz Krista Kráľa, ktorý pochádza z chrámu zo zatopenej oblasti Starina, ktorý zreštavroval magister umenia Pavol Hromo z Hažína nad Cirochou. Druhý obraz znázorňuje ukrižovanie Krista. Tento obraz pôvodne zdobil niekoľko rokov hlavný oltár farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom.


V kaplnke sa slúžia sv. liturgie každú stredu o 7:00 h. Taktiež sa využíva aj na vysluhovanie sviatosti zmierenia pre študentov a učiteľov. Aj keď je táto kaplnka priestorovo malá, predsa však slúži na posvätenie nielen školy, ale hlavne všetkých, ktorí v nej študujú a pracujú.