Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Prvoprijimajúci

POZDRAVY, MODLITBY, VYZNANIE VIERY

 

Slava Isusu Christu! - Slava i vo viki!

Christos posredi nas! - I jest i budet!

Kristus medzi nami! - Je a bude!

 

V období sviatku Paschy:

Christos voskrese! - Voistinu voskrese!

 

V období sviatku Narodenia Pána:

Christos raždajetsja! - Slavite jeho!

 

Pri návšteve domu:

Pokoj tomuto domu! - I všetkým, ktorí v ňom bývajú!

 

Keď sa prežehnávame, hovoríme:

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, - posväť sa meno tvoje, - príď kráľovstvo tvoje, - buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. - Chlieb náš každodenný daj nám dnes - a odpusť nám naše viny, - ako i my odpúšťame svojim vinníkom, - a neuveď nás do pokušenia, - ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

 

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, - milosti plná, Pán s tebou. - Požehnaná si medzi ženami - a požehnaný je plod tvojho života, - lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 

Žalm 50 (51): Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo - a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu - a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti - a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil - a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku - a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil - a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom - a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; - umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, - a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov - a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté - a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre - a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy - a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách - a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia - a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery - a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, - ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; - Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, - vybuduj múry Jeruzalema. Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; - potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 

 

Príprava na slávnosť pokánia a zmierenia - 2017/18

 

 

 

Dátum

 

 

Téma prípravy

 

10.10. 2017

Ako vstupujeme do chrámu

 

17.10. 2017

Modlitba v rodine

 

24.10. 2017

Hlavné pravdy

 

07.11. 2017

Hlavné pravdy

 

14.11. 2017

Hlavné pravdy

 

21.11. 2017

Ježiš Kristus a nazaretská rodina

 

28.11. 2017

Ježiš Kristus a nazaretská rodina

 

05.12. 2017

Sväté Písmo

 

12.12. 2017

Sväté Písmo

 

09.01. 2018

Desatoro

 

16.01. 2018

Desatoro

 

23.01. 2018

Sviatosti

 

30.01. 2018

Sviatosti

 

06.02. 2018

Cirkev a život v nej

 

13.02. 2018

Cirkev a život v nej

 

20.02. 2018

Ježiš Kristus

 

06.03. 2018

Ježiš umrel aj za teba

 

13.03. 2018

Kto je v skutočnosti Ježiš Kristus

 

 

20.03. 2018

Tvoj príbeh s Bohom

 

10.04. 2018

Tvoja zmluva s Bohom

 

17.04. 2018

Porušovanie zmluvy a sviatosť pokánia

 

 

24.04. 2018

Eucharistia

 

30.04. 2018

Sviatosť zmierenia

 

02.05. 2018

Liturgická príprava na slávnosť

sviatosti zmierenia a pokánia

 

05.05. 2018

 

Slávnosť pokánia a zmierenia

 

06.05. 2018

 

Slávnostné sväté prijímanie