Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na Svätý a Veľký týždeň od 21.03. do 27.03.2016

 


Pondelok
21.03.

Svätý a veľký pondelok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (s panychídou)
Sv. Liturgia VPD
† Juraj (s panychídou)

Utorok
22.03.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Peter, Michal, Anna, Anna
Sv. Liturgia VPD
† Michal (s panychídou)

Streda
23.03.

 

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Helena, Jozef, Eva
Sv. Liturgia VPD
† Margita (s panychídou)

Štvrtok
24.03.

 

Svätý a veľký štvrtok

17:00

18:30

Sv. liturgia Bazila
Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
25.03.

Veľký piatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii,
vždy Panne

Zbierka Boží hrob
Prikázaný sviatok
Prísny pôst

7:30

 

11:00

15:00

16:00

Kráľovské hodinky

 

Sprievod s krížom

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s Veľkou večierňou a uložením pláštenice do hrobu

Celonočná stráž pri hrobe

Sobota
26.03.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Sv. liturgia Bazila Veľkého
s Veľkou večierňou

Nedeľa
27.03.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Zmena času 2:00 h 03:00 h

5:00

 

 

 

7:00

 

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

 

Utiereň Vzkriesenia

s požehnaním jedál o 6:00 h.
(cirkevnoslovansky)

Požehnanie jedál (slovensky)
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír s rod.
Sv. liturgia  cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián (15 r.)
Paschálna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan s rod.


Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné
Liturgický program na Svetlý týždeň
od 28.03. do 03.04.2016


Pondelok
28.03.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok
Deň prac. pokoja

7:30

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Julianka, Bianka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
(sprievod okolo cerkvi)
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Paschálna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubica

Utorok
29.03.

Svetlý utorok

8:30
9:00

 

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Martin s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod. (29r.)

Streda
30.03.

Svetlá streda

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton, Gabriela, Lenka, Tonko
Sv. liturgia slovenská
† Mariánko, Ján, Ján, Anna, Mária, Ján

Štvrtok
31.03.

Svetlý štvrtok

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef (50r.), Matej, Mária
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
† Pavel

Piatok
01.04.

Svetlý a prvý piatok

Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
02.04.

Svetlá sobota

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zita s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Ján, Andrej, Štefan ...

Nedeľa
03.04.

Druhá nedeľa
po Pasche

o Tomášovi

Nedeľa Božieho milosrdenstva

(Púť v Ľutine)

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva, Anna
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Samuel
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mariana, Henrich