Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 04.04. do 10.04.2016

 


Pondelok
04.04.

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
05.04.

Svätí mučeníci Teodul,
Agatopod a spoločníci

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská

Streda
06.04.

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
07.04.

Náš prepodobný otec Juraj,
mytilénsky biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
08.04.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
09.04.

Svätý mučeník Eupsychios

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
10.04.

3. nedeľa po Pasche –
o myronosičkách

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská