Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 02.05. do 08.05.2016

 

Pondelok
02.05.

Náš otec svätý Atanáz Veľký

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Viktória, Lýdia, Irena, Stanislav, Jozef, Marta
Sv. liturgia slovenská
† Rozália
Moleben k MPθY

Utorok
03.05.

Svätí mučeníci Timotej a Maura

6:00
6:30

 

18:00

 

 

19:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
* Mária (70 rokov)
František, Jozef, František, Pavol Mária
Moleben k MPθY

Streda
04.05.

Svätá mučenica Pelágia

Zakončenie Paschy

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Alexander, Mária, Vasiľ, Juraj, Štefan, Michal, Ján (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír, Monika

Štvrtok
05.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

 

12:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Marián

06.05.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Sobota
07.05.

Spomienka na znamenie úct. Kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Vasiľ, František, Vasiľ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária

Nedeľa
08.05.

7. nedeľa po Pasche –
svätých otcov prvého ekum. nicejského snemu

 

Zbierka: Katolícke masmédiá

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ivana s rod. (50 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Marek, Tobias