Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 15. nedeli po ZSD od 18.09. do 24.09. 2017

 

 

Pondelok

18.09.

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

 

6:30 sv. liturgia (csl.)              † Michal, Anna, Michal  

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                           † Vladislav, Anna,

                                               Juraj, Anna, Štefan (pan.)

 

 

Utorok

19.09.

Svätí mučeníci Trofim,

Sabbatios a Dorymedont

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                   † Milan s rod. (pan.)

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                      † Andrej Feďo (pan.)

 

Streda

20.09.

Svätý veľkomučeník

Eustatios a spoločníci

6:30 sv. liturgia (csl.)  † Mária, Vasiľ, Fedor, Helena

 

18:00 sv. lit. (slov.)                            † Radovan (pan.)

Štvrtok

21.09.

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                  † Ján, Fedor, Helena

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                 † Mária (pan.)

 

Piatok

22.09.

 

Svätý hieromučeník Fókas,

sinopský biskup

 

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)     † Michal, Jozef, Ján, Michal

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                    † Štefan, Anna, Juraj,

                                                     Anna, Vladislav (pan.)  

 

Sobota

23.09.

 

Počatie úctyhodného

a slávneho proroka,

 predchodcu a krstiteľa Jána

 

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                                          † Mária

 

 

17:00 Veľká večiereň                                                

18:00 sv. lit. (slov.)                               † Štefan, Mária,

                                                         Viera, Michal, Mária

 

Nedeľa

24.09.

16. nedeľa po ZSD

 

 

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

 

 

hl. 7

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                            * Ružena

  

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť

 

11:00 sv. liturgia (slov.)     * Stanislav, Katarína,

             Michal, Sofia, Matúš, Matúš, Miriam, Mária

 

17:15 Večiereň                                                

18:00 sv. lit. (slov.)                                        * Mária