Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 10. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 10. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
22.7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Štefan s rod., Jozef s rod.

Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Magdaléna, Matúš

Utorok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Jaroslav, Mária, Ján

Streda
24.7.

Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid
Svätá veľkomučenica Kristína

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Andrej, Mária

Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Alojz

Štvrtok
25.7.

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky
Pamiatka svätých žien Olympiády  a Eupraxie

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Anna

Piatok
26.7.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Olexa, Anna, Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Juraj, Štefan (panychída)

Sobota
27.7.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón
Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup
Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Helena

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)

Nedeľa
28.7.

DESIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Edita
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristína, Jozef, Marta, Jakub, Timotej
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.