Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 11. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 11. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján, Anna
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)

Utorok
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavol, Miroslav (panychída)

Streda
31.7.

Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Štvrtok
1.8.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

Začiatok Uspenského pôstu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena, Juraj a deti s rodinami

Sv. liturgia slovenská
+ Michal
+ Helena, Štefan (panychída)

Piatok
2.8.

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)

Sobota
3.8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

6:30

 

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Ján, Michal, Mária, Helena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj

Nedeľa
4.8.

JEDENÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Siedmi svätí mladíci z Efezu
Svätá prepodobná mučenica Eudokia
Odpustová slávnosť: LITMANOVÁ

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľubka (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Justína, Olina, Róbert s rod., Pavol s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter (25 r.)