Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 13. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 13. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
12.8.

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky
Svätí mučeníci Fótios a Anikét

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Andrej, Eva
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Utorok
13.8.

Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Prepodobný otec Maxim Vyznávač

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena, Jarmila, Jozef, Gabriela, Michal, Peter, Lenka
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Streda
14.8.

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Svätý prorok Micheáš
Prenesenie pozostatkov prepodobného Teodóza, pečerského igumena

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Gabriela, Michal, Peter, Lenka
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Júlia, Ján, Juraj (panychída)

Štvrtok
15.8.

Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Chrámový a prikázaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Michal (40 r.) s rod.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Gerald

Piatok
16.8.

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista z Edessy do Konštantínopola
Svätý mučeník Diomédes
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján, Oľga, Dezider, Andrej
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Sobota
17.8.

Svätý mučeník Myrón

6:30

16:00

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Viera, Štefan, Mária

Nedeľa
18.8.

TRINÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

Odpustová slávnosť ĽUTINA

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Jakub, Zuzana, Jana, Samuel, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubka (30 r.)