Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 14. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 14. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
19.8.

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Elenka
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Utorok
20.8.

Svätý prorok Samuel

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Marián (10 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna, Vladimír

Streda
21.8.

Svätý apoštol Tadeáš
Svätá mučenica Bassa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Tadeáš, Marián, Silvia
Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ, Anna, Michal, Lukáš, Teodor (panychída)
+ Milan (panychída)

Štvrtok
22.8.

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

DUCHovná OBNOVA

6:30

 

17:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Anna, Michal, Anna (panychída)
Korunka k BM
Akatist k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Verona, Štefan (panychída)

Piatok
23.8.

Zakončenie sviatku Zosnutia
Svätý mučeník Lupus
Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup
DUCHovná OBNOVA
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ z rod. Fedorovej a Turikovej
Korunka k BM
Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
Sv. liturgia slovenská
* Bohuznáma osoba

Sobota
24.8.

Svätý hieromučeník Eutychés

DUCHovná OBNOVA

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter (45 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Slavomír, Anna, Michal

Nedeľa
25.8.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen
Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja
Svätý apoštol Títus

7:00

8:00

10:00

17:15
18:00

utiereň
Sv. liturgia slovenská
* Július (64 r.), Helena

Sv. liturgia staroslovienska
Odpustová slávnosť

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Liana, Lenka