Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 16. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 16. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
2.9.

Svätý mučeník Mamant
Prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha

6:30

9:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal, Alžbeta s rodinami
GJZ (vl. Milan Lach SJ)

Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* o. Peter s rod.

Utorok
3.9.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup
Prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Alžbeta, Anna, Andrej

Streda
4.9.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie
Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
+ Ivona (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Andrej (panychída)

Štvrtok
5.9.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Štefan, Anna, Vasiľ, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Piatok
6.9.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách
Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci
Prepodobný otec Archippos
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI

Euch. adorácia

Sv. liturgia slovenská
* Miriam (40 r.)

Sobota
7.9.

Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (70 r.)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Martin

Nedeľa
8.9.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Narodenie Presvätej Bohorodičky
Myrovanie

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Ján, Miroslav s rodinami
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubica, Miroslav, Saška s rodinami