Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 17. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 17. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
9.9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna
Svätý mučeník Severián

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jakub (15 r.)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Mária, Oľga
+ Andrej, Anna, Michal, Mária

Utorok
10.9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Nadežda (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Vladimír, Andrej, Júlia, Vasiľ (panychída)

Streda
11.9.

Prepodobná matka Teodora Alexandrijská
Svätý hieromučeník Autonomos

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Peter
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Vierka, Mária, Terézia, Mária

Štvrtok
12.9.

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Juraj (70 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Jozef, Alexander, Ľudovít, Emil, Gabriel

Piatok
13.9.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Alena (35 r.)

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Sobota
14.9.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

7:30

10:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
*
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich (Kalvária)

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Gerald

Nedeľa
15.9.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Svätý veľkomučeník Nikita

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján (50 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marek, Danka, Marko, Danielko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrea (40 r.) s rod., Maroš s rod.