Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 19. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 19. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
23.9.

Počatie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Utorok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef, Jarmila, Helena
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Streda
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Irena, Anna, Ján

Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Štvrtok
26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Slávka, Ľuboš, Mária, Milan, Milan
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Anna, Michal

Piatok
27.9.

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
Prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferatského monastiera
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Viera (46 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal
+ Michal – ročná (panychída)

Sobota
28.9.

Prepodobný otec a vyznávač Charitón
Svätý Václav, české knieža
Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal

Nedeľa
29.9.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Kyriak pustovník

Zbierka BJ-Vinbarg

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Juraj s rod. (40 r. manž.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Marek, Marianna