Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 13. nedeli po ZSD

 

Pondelok
24.8.

Svätý hieromučeník Eutychés

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela, Jozef, Samko
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária (s panychídou)

Utorok
25.8.

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Stanislav
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (s panychídou)

Streda
26.8.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

Duchovná obnova

6:30

 

7:30
18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ivona
Pomazanie chorých
Sv. liturgia slovenská
†  Bruno
Pomazanie chorých

Štvrtok
27.8.

Náš prepodobný otec Pimen

Duchovná obnova od 17:00

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila
Sv. liturgia slovenská
†  Jozef (s panychídou)

Piatok
28.8.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

Duchovná obnova od 17:00

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Tomáš, Mária s rod.
Sv. liturgia slovenská
†  Irena, Miroslav ( panychída)

Sobota
29.8.

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok

7:30

 

9:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slov.
* Mária, Milan, Milan, Slávka, Hanka, Ľuboš
Sv. liturgia - za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa
30.8.

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

ODPUST

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

 

8:00

 

10:00

 

 

17:00
18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
ODPUST

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská