Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 16. nedeli po ZSD

 

Pondelok
14.9.

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA

Zdržanlivosť od mäsa, myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Sv. liturgia slov. - farská
Sv. liturgia slovenská
* Iveta, Martin a ost.

Utorok
15.9.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Emil, Vojtech, Štefan
(s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Milan (s panychídou)

Streda
16.9.

 

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (s panychídou)

Štvrtok
17.9.

 

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav a Mária
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír, Anna, Juraj, Štefan (s panychídou)

Piatok
18.9.

 

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Ján, Ladislav (s panychídou)
† Ján (s panychídou-40-dňová)

Sobota
19.9.

Sobota po Povýšení

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan (s panychídou)

Nedeľa
20.9.

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa po Povýšení
Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci,  veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia
Zbierka SEMINÁR

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Regina, Milan
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Stanislav, Katarína a ost.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ľuboš, Božena