Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 17. nedeli po ZSD

 

Pondelok
21.9.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján (s panychídou)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan
* Matúš

Utorok
22.9.

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Fedor, Helena
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Ján, Andrej, Ján a ost. z rodiny

Streda
23.9.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Anna, Juraj, Vladislav (s panychídou)

Štvrtok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef
Sv. liturgia slovenská
†  Michal

Piatok
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Andrej, Mária, Pavol
Sv. liturgia slovenská
†  Anna (s panychídou)

Sobota
26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Paulína
Sobáš s liturgiou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Viera, Michal, Mária, Štefan, Mária

Nedeľa
27.9.

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Katarína (35 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Oliver (18r.), Oliver (50r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (30r.)