Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 19. nedeli po ZSD

 

Pondelok
5.10.

Svätá mučenica Charitína

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Anna, Michal, Helena, Milan, Ján (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Michal, Anna
* Tatiana

Utorok
6.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mikuláš, Júlia
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Ján, Mária, Mária

Streda
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Helena
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Ján, Andrej, Ján a ostatní z rod.

Štvrtok
8.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzka, Irena, Ondrej
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Mária, Andrej

Piatok
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ladislav, Michal a ost.
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
Michal, Alžbeta, Juraj (panychída)

Sobota
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Ján (panychída)
* Emil a Melánia (45 r. manžel.)

Nedeľa
11.10.

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Božena, Ľubo s rod., Dada s rod., Peter s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ladislav, Helena, Mariana, Ladislav, Lena
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martin (40 rokov)