Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 20. nedeli po ZSD

 

Pondelok
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik
Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Ján (panychída)
† Helena, Ján, Anna, Vasiľ

Utorok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal (panychída)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Vojtech, Jozef, Valéria, Anna

Streda
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius
Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna
† Andrej, Zuzana
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Alexander, Jozef, Ľudovít, Gabriel

Štvrtok
15.10.

 

Náš prep. otec Eutymios Nový

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Júlia
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Ján (panychída)

Piatok
16.10.

 

Svätý mučeník Longín Stotník

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján, Michal, Anna a ostat. z rod. (panychída)
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Vasiľ, Fedor, Ivan, Anna, Jozef
Igor,    panychída
Vladimír,    panychída

Sobota
17.10.

Svätý prorok Ozeáš
Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Anna, Jozef, Ján

Nedeľa
18.10.

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Zbierka „MISIE“

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Andrej, Mária s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária