Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 21. nedeli po ZSD

 

Pondelok
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský Svätý prorok Joel
Svätý mučeník Varus

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Michal, Anna
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Lukáš, Anna (panychída)
* Anna a ostatní z rod.

Utorok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Helena, Michal, Anna, Helena
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Ladislav, Mária

Streda
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  František, Jozef, František, Pavol, Mária

Štvrtok
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Michal, Anna, Mikuláš, Marián, Mária
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Anna

Piatok
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján, Vladimír
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
†  Mária
† Michal, ročná (panychída)

Sobota
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
† Štefan (panychída)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Anna

Nedeľa
25.10.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Paťka, Jakubko, Janka, Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Gabriela, Gabriela, Ivana, Mariana
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.