Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 22. nedeli po ZSD

 

Pondelok
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter, Myromvonný

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
† Mikuláš
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Irena, Ivan

Utorok
27.10.

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mikuláš, Mikuláš
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Jozef (panychída)

Streda
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla
Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mikuláš s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Peter (20 rokov)

Štvrtok
29.10.

 

Svätá prep. mučenica Anastázia
Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Viktor, Silvia, Gregor, Martin
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Michal (panychída)

Piatok
30.10.

 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Peter, Mária
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Anna, Jozef (panychída)

Sobota
31.10.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
r. Hruščovej, r. Galajdovej,
r. Figurovej, r. Chaloupkovej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Atanás, Anna

Nedeľa
1.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kozma a Damián

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*Mária (75 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Vladimír, Matej, Vladimír