Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Farské oznamy - 12. nedeľa po ZSD

(27.08.2017)

 

 

Ohlášky

      1. Daniel Rabajda, narodený a bývajúci v Humennom a Bc. Martina Hrubovská, narodená v Humennom a bývajúca v Závadke, ohlasujú sa po tretíkrát.

      2. Miroslav BLAŽO, narodený v Poprade a bývajúci v Humennom a Petra STAROŇOVÁ, narodená  a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.

      3. Radovan MUCHA, narodený a bývajúci v Humennom a Mária KUZMOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.

      4. Gabriel Capcara, narodený a bývajúci v Humennom a Antónia SIVĆOVÁ, narodená v Humennom a bývajúca v Ohradzanoch, ohlasujú sa po druhýkrát.

      5. Peter ŽIPAJ, narodený a bývajúci v Humennom a Elena ŠIMEKOVÁ, narodená a bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po prvýkrát.

                               Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

 

 

Oznamy  

  • - Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa v priebehu týždňa zapojili do príprav pred odpustovou slávnosťou. Úprimné Pán Boh zaplať!
  • - Od budúcej nedele prechádzame na slúženie nedeľných svätých liturgií v obvyklých časoch: 7.30, 9.00, 11.00 a 18.00 hod.
  • - Začíname prvopiatkový týždeň. Chceme vás upozorniť na termíny spovedania a poprosiť o ich dodržiavanie: spovedať budeme vždy pred rannou liturgiou od 6.00 hod., a takisto pred večernými liturgiami od 17.00 hod. V prípade potreby sa bude spovedať aj počas sv. liturgií. Chceme len pripomenúť, že tí čo ste boli na spoveď pred odpustovou slávnosťou, spoveď je platná aj v rámci prvopiatkového sv. prijímania. Zvlášť v tomto týždni by sme vo štvrtok chceli pozvať na spoveď deti a mládež. V nedeľu počas sv. liturgií sa spovedať z pastoračných dôvodov nebude!
  • - Vo štvrtok by sme chceli pozvať detí a mládež na večernú sv. liturgiu (samozrejme aj na spomínanú sviatosť zmierenia), aby sme spoločne ukončili čas prázdnin. Po skončení liturgie by sme sa presunuli na faru, kde by sme pri spoločných hrách, či opekačke strávili spoločné chvíle.
  • - V utorok sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. V pondelok večer veľká večiereň, v utorok je zdržanlivosť od mäsa. V piatok začíname nový cirkevný rok v našom obrade.