Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

 

 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

08.12.2015 – 20.11.2016

 

V krátkosti prinášam výber z listu Sv. Otca Františka s možnosťami a podmienkami získania odpustkov pre veriacich v rozličných životných situácia a možnosť rozhrešenia v prípadoch rezervovaných miestnemu biskupovi:


Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby sa slávenie svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom. Mojou túžbou je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blízkosti, bezprostredným, priam rukolapným dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo účinnejším.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 28. nedeli po ZSD


(od 7. do 13. decembra 2015)

 

Oznamy:

 • - Prežívame obdobie Filipovky, Moleben pred Narodením sa budeme modliť podľa rozpisu.
 • - V zbierke na  Charitu ste obetovali =294,-€. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - Zajtra (v pondelok) sa 17:00 pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou pred sviatkom.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 27. nedeli po ZSD


(od 30. novembra do 6. decembra 2015)


Oznamy:

 • - Prežívame obdobie Filipovky, Moleben pred Narodením sa budeme modliť podľa rozpisu.
 • - Dnes máme zbierku na  Charitu. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - Pred nami je prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6:00, večer od 17:00, chorých a v piatok ako obyčajne.
 • - Príprava s prvoprijímajúcimi v utorok pokračuje od 17:00.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 26. nedeli po ZSD

(od 23. do 29. novembra 2015)


Oznamy:

 • - Prežívame obdobie Filipovky, Moleben pred Narodením sa budeme modliť podľa rozpisu.
 • - V zbierke na Podporný fond ste obetovali =294,-€. Pán Boh zaplať!
 • - V utorok 24.11.2015 v čase od 9:00 Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí GJZ. Okrem zaujímavých prezentácii činnosti školy budete sa môcť oboznámiť aj s novým študijným odborom bilingválnej 5-ročnej formy štúdia, na ktorú sa už v tomto šk. roku môžu hlásiť aj terajší ôsmaci. Je to novinka v našom regióne, napr. aj v Bardejove má veľký úspech a tradíciu.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 25. nedeli po ZSD


(od 16. do 22. novembra 2015)

 

Oznamy:

 • - Dnes začíname Filipovku, počas týždňa sa budeme modliť Moleben pred Narodením Pána.
 • - Dnes máme aj zbierku na Podporný fond AbÚ, z ktorej sa zabezpečuje chod jednotlivých komisií a príspevok na KBS.
 • - Zajtra sa pomodlíme Akatist za požehnanie rodín o 17:30.
 • - Príprava s prvoprijímajúcimi v utorok nebude!

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 24. nedeli po ZSD


(od 9. do 15. novembra 2015)

 

Oznamy:

 • - Zajtra sa pomodlíme Akatist za požehnanie rodín o 17:30.
 • - Príprava s prvoprijímajúcimi pokračuje v utorok od 17:00 v chráme.
 • - V piatok je voľnica, slávime pamiatku sv. otca Jána Zlatoústeho. O 9:00 bude v našom chráme odpustová slávnosť Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho.
 • - V piatok po večernej sv. liturgii Vás pozývame na adoráciu.
 • - Na budúcu nedeľu začíname pôst pred Narodením Pána – Filipovku.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 23. nedeli po ZSD

(od 2. do 8. novembra 2015)


Zmeny v liturgickom programe:

 • - Dnes, 1.11.2015, o 15:00 sa na Mestskom cintoríne v Dome nádeje pomodlíme spoločnú panychídu za našich zosnulých.
 • - Pred nami je prvopiatkový týždeň, spovedáme ráno od 6:00, večer od 17:00, na prvý piatok ako obyčajne.
 • - V čase od 2. do 8. 11. je možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Je potrebné: byť v stave posv. milosti, prijať Eucharistiu, navštíviť cintorín, pomodliť sa za duše v očistci a pomodliť sa na úmysel Sv. otca. Ak niektorá podmienka nie je splnená, je možnosť získať aspoň čiastočné odpustky. Aj tie sú veľmi potrebné pre duše v očistci.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 22. nedeli po ZSD


(od 26. októbra do 1. novembra 2015)

 

Zmeny v liturgickom programe:

 • - Dnes sa pomodlíme Veľkú večiereň o 17:00.
 • - Zajtra slávime odporúčaný sviatok sv. veľkomučeníka Demetra. Utiereň a sv. liturgie ako vo sviatok v týždni.
 • - V stredu, vo štvrtok a v piatok sa pomodlíme pobožnosť k Panne Márii o 17:30, v utorok a v piatok aj o 6:00 cirkevnoslovansky.
 • - Príprava s prvoprijímajúcimi pokračuje v utorok od 17:00 v chráme.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 21. nedeli po ZSD


(od 19. októbra do 25. októbra 2015)

 

Zmeny v liturgickom programe:

 • - V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sa pomodlíme pobožnosť k Panne Márii o 17:30, v utorok a v piatok aj o 6:00 cirkevnoslovansky.
 • - Príprava s prvoprijímajúcimi pokračuje v utorok od 17:00 v chráme.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 20. nedeli po ZSD

(od 12. októbra do 18. októbra 2015)

Zmeny v liturgickom programe:

 • - V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sa pomodlíme pobožnosť k Panne Márii o 17:30, v utorok a v piatok aj o 6:00 cirkevnoslovansky.
 • - Príprava s prvoprijímajúcimi pokračuje v utorok od 17:00 v chráme.
 • - V sobotu od 15:00 do 17:00 pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko na fare. Je to stretnutie formou tvorivosti, hry a zábavy, rodičia môžu na dve hodiny „odložiť“ svoje deti k užitočným aktivitám a tento čas efektívne využiť pre seba. Všetky deti sú srdečne pozvané!!!
 • - Budúca nedeľa je Misijnou nedeľou. Po sv. liturgiách bude zbierka na pomoc misiám. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať!

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 19. nedeli po ZSD


(od 5. októbra do 11. októbra 2015)

 

Zmeny v liturgickom programe:

 • - V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sa pomodlíme pobožnosť k Panne Márii o 17:30, v utorok a v piatok aj o 6:00 cirkevnoslovansky.
 • - Príprava na 1. spoveď a 1. sv. prijímanie začne v utorok 6. októbra 2015 prvým stretnutím o 17:00 v chráme. Prihlášky a podmienky nájdete na webstránke a vo farskom časopise, ostatné záležitosti vysporiadame na stretnutí.

Čítať ďalej...