Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu - Dedačov

Liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu - Dedačov

Pondelok
25.3.

Veľký pondelok

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Máriii, vždy Panne

Prikázaný sviatok

17:00

Sv. liturgia

Utorok
26.3.

Svätý a veľký utorok

 

Streda
27.3.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
28.3.

Svätý a veľký štvrtok

17:30

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Piatok
29.3.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

17:00

Veľká večiereň s uložením plaščenice

Sobota
30.3.

Svätá a veľká sobota

 

Nedeľa
31.3.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE
Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:00
7:00

Utiereň, svätenie jedál
Sv. liturgia