Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na Veľký týždeň

DEDAČOV

Pondelok
21.03.

Svätý a veľký pondelok

 

Utorok
22.03.

Svätý a veľký utorok

 

Streda
23.03.

 

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
24.03.

 

Svätý a veľký štvrtok

17:30

Sv. liturgia Bazila
Veľkého s večierňou

Piatok
25.03.

Veľký piatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii,
vždy Panne

Zbierka Boží hrob
Prikázaný sviatok
Prísny pôst

15:00

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s Veľkou večierňou a uložením pláštenice do hrobu

Sobota
26.03.

Svätá a veľká sobota

Nedeľa
27.03.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Zmena času 2:00 h 03:00 h

6:00

 

7:00

Utiereň Vzkriesenia

s požehnaním jedál

Sv. liturgia slovenská

Pondelok
28.03.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok
Deň prac. pokoja

9:30

Sv. liturgia, obchod okolo chrámu

Utorok 29.03.

Svetlý utorok

16:00

Sv. liturgia