Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 02.05. do 08.05.2016

DEDAČOV

Pondelok
02.05.

Náš otec svätý Atanáz Veľký

Utorok
03.05.

Svätí mučeníci Timotej a Maura

Streda
04.05.

Svätá mučenica Pelágia

Zakončenie Paschy

 

Štvrtok
05.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok
myrovanie

16:30
18:00

Spoveď
Sv. liturgia

06.05.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
07.05.

Spomienka na znamenie úct. Kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

 

Nedeľa
08.05.

7. nedeľa po Pasche –
svätých otcov prvého ekum. nicejského snemu

 

Zbierka: Katolícke masmédiá

9:00

Sv. liturgia