Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 29.08. do 04.09.2016

Lackovce

 

Pondelok
29.08.

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa,
cirkevný i štátny sviatok

 

Utorok
30.08.

Naši otcovia sv. Alexander,
sv. Ján a sv. Pavol Nový,
konštantínopolskí patriachovia

 

Streda
31.08.

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

 

Štvrtok
01.09.

Začiatok indiktu,
nového Cirkevného roka

 

Prvý
piatok
02.09.

 

Sv. muč. Mamant

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
03.09.

Svätý hieromuč. Antim,
nikomédijský biskup

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
04.09.

16. nedeľa po Päťdesiatnici