Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

V piatok bude možné naživo sledovať privítanie vladyku Milana Lacha SJ v Parme

V piatok 21. júla 2017 o 20:00 nášho času bude možné naživo sledovať archijerejskú svätú liturgiu, ktorú bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa  v Parme (Ohio, USA) sláviť pittsburghský arcibiskup a metropolita William Skurla a ďalší biskupi Pittsburghskej metropolitnej cirkvi sui iuris, pri ktorej apoštolský nuncius USA arcibiskup Christophe Pierre privíta nového apoštolského administrátora Parmskej eparchie vladyku Milana Lacha SJ a uvedie ho do jeho novej služby.

Živé vysielanie (livestream) bude možné sledovať na facebooku na stranke:

 

https://www.facebook.com/EparchyParma/ .

 

Zároveň bude tento odkaz na živé vysielanie prepojený aj na stránku www.grkat.tv , prostredníctvom tlačidla PARMA Naživo, ktoré bude 21. júla 2017 o 20:00 aktívne a dostupné.

 

Vladyku Milana Lacha SJ, dovtedajšieho pomocného biskupa v Prešovskej archieparchii, Svätý Otec František vymenoval 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie v Parme v USA. Pondelok 17. júla 2017 mu za jeho štvorročnú službu pomocného biskupa a protosynkela

Prešovskej archieparchie pri slávnostnej svätej liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove poďakoval prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. 

                

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

Farské oznamy na týždeň po 6. nedeli po ZSD

 (od 16. do 23.07.2017)

 

Oznamy:    

 • - Počas  prázdnin budú v nedele doobeda sv. liturgie len o 8:00 a o 10:00.
 • - Na stránke www.gmcbarka.sk sa už môžete prihlasovať na Letné stretnutia mládeže na Juskovej Voli.
 • - Zajtra v pondelok 17. júla oslavujeme pamiatku narodenia a smrti nášho vladyku P.P. Gojdiča, preto sa pred rannou a večernou liturgiou pomodlíme moleben k bl. vladykovi.

Čítať ďalej...

Farské oznamy - týždeň po 3 nedeli po ZSD

(od 26.06. do 02.07.2017)

 

Oznamy:    

 • - Počas  prázdnin budú v nedele doobeda sv. liturgie len o 8:00 a o 10:00.
 • - Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým mužom za pomoc pri impregnácii a uskladnení reziva na stavbu vikariátu v piatok. Pán Boh zaplať a odmeň prehojným požehnaním!
 • - Pred nami je prvopiatkový týždeň. Okrem stredy spovedáme od 6:00 a od 17:00. V piatok do 9:00 a potom od 15:00

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 3. nedeli po ZSD

 (od 26.06. do 02.07.2017)

 

Oznamy:    

 • - Touto cestou sa chceme poďakovať Vám, ktorí ste veľmi ochotne pomohli pri prípravách na primičnú slávnosť, osobitne Vám, ktorí ste pripravovali chrám i jeho okolie, za usporiadateľskú, kantorskú službu a každú potrebnú pomoc i dary. V mene otca primicianta a jeho rodiny Vám srdečne Pán Boh zaplať a odmeň prehojným požehnaním!
 • - Od budúcej nedele počas  prázdnin budú v nedele sv. liturgie len o 8:00 a o 10:00.
 • V stredu o 17:00 sa pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou pred sviatkom sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla.
 • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Bohoslužby ako vo sviatok v týždni, po sv. liturgiách myrovanie. Zároveň bude aj zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za dary Pán Boh zaplať!
 • V sobotu sa v Ľutine uskutoční posviacka ikon Záhrady Presv. Bohorodičky a zároveň i stretnutie s vizionárkou Myrnou Nazzour. Program začína o 9:00.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 2. nedeli po ZSD

 (od 19.06. do 25.06.2017)

 

 

Oznamy:    

 • - Máme obdobie pôstu pred sviatkom sv. Petra a Pavla – Petrivku.
 • V utorok budeme mať brigádu pri cerkvi od 9:00: kosenie, čistenie dlažby pri chráme na sobotňajšiu primičnú slávnosť.
 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho oznamuje, že dňa 20.6.2017 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na študijný odbor: gymnázium – bilingválne štúdium anglické. O štúdium sa môžu uchádzať žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. Počet prijatých je obmedzený na 10 miest.
 • V štvrtok o 17:00 sa pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou pred sviatkom Božského srdca.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 1. nedeli po ZSD

(od 12.06. do 18.06.2017)

 

Oznamy:    

 • - Dnešnou Večierňou začíname  pôst pred sviatkom sv. Petra a Pavla –Petrivku.
 • V stredu o 17:00 sa pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou pred sviatkom Najsvätejšej Eucharistie.
 • Vo štvrtok na sviatok Najsvätejšej Eucharistie ráno o 6:30 bude utiereň a po nej staroslovienska sv. liturgia o 7:30. V podvečer sv. liturgie o 16:30 aj o 18:00. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Spoločná sv. omša na námestí NEBUDE!

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli po ZSD

(od 05.06. do 11.06.2017)

 

Ohlášky pred vysviackou: 

 • - Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Maroš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P.Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Prípadnú prekážku k sväteniu ihneď oznámte na tunajšom farskom úrade.
 • - Zároveň prosíme o modlitby za svätenca.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli po Nanebovstúpení

(od 29.05. do 04.06.2017)

 

Ohlášky pred vysviackou:    

 • Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Maroš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P.Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Prípadnú prekážku k sväteniu ihneď oznámte na tunajšom farskom úrade.
 • - Touto cestou prosíme o modlitby za kandidáta. Ďakujeme!

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli o slepom

(od 21.05. do 28.05.2017)

 

Ohlášky pred vysviackou:    

 • - Oznamujeme, že diakonát a presbyterát chce prijať Maroš Sejka, seminarista 6. roč. GkKS bl. P.P.Gojdiča v Prešove, narodený a bývajúci v Humennom. Prípadnú prekážku k sväteniu ihneď oznámte na tunajšom farskom úrade.

Oznamy:    

 • - V zbierke na Seminár ste darovali =155,-€. Za dary Pán Boh zaplať!
 • Dnes po sv. liturgiách máme zbierkuna opravu chrámu. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - V týždni sa od pondelka do piatka o 17:30 a v stredu a v piatok aj o 6:00 pomodlíme Moleben k Presvätej Bohorodičke.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli o porazenom

 (od 08.05. do 14.05.2017)

 

Oznamy:    

 • - Touto cestou sa chcem poďakovať za utorkovú brigádu pri kosení okolo chrámu a všetkým, ktorí sa podieľali aj na príprave chrámu pre dnešnú slávnosť. Pán Boh zaplať a odmeň prehojným požehnaním!
 • - V týždni sa od pondelka do piatka o 17:30 a v utorok a v piatok aj o 6:00 pomodlíme Moleben k Presvätej Bohorodičke. Vo štvrtok je kňazský deň, sv. liturgia bude iba večer!
 • - Počas deviatich nedieľ bude prebiehať príprava na zasvätenie Prešovskej archieparchie fatimskej Panne Márii, ktorej 100. výročie zjavení slávime.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli o myronosičkách

 (od 01.05. do 07.05.2017)

Ohlášky:    

 1. Ján Macko, narodený a bývajúci v Humennom a Mgr. Katarína Sjanská, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát a druhýkrát;
 2. Peter Lipa, narodený a bývajúci v Humennom a Bc. Patrícia Turčanyiová, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát a druhýkrát;
 3. Ing. Viktor Grundza, narodený a bývajúci v Humennom a Mgr. Jarmila Gaľová, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát;
 4. Daniel Lenik, narodený a bývajúci v Humennom a Martina Sušková, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát;

Čítať ďalej...