Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 26. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 26. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV


Pondelok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Svätá mučenica Štefánia
Prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

17:00

Sv. liturgia

Utorok
12.11.

Svätý otec Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha
Prepodobný otec Níl
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

 

Streda
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

 

Štvrtok
14.11.

Svätý apoštol Filip

 

Piatok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

 

Nedeľa
17.11.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 25. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 25. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV


Pondelok
4.11.

Prepodobný otec Joannikios Veľký
Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup a Hermaios, presbyter

 

Utorok
5.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

Streda
6.11.

Svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

Štvrtok
7.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
Prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galesion

 

Piatok
8.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
Voľnica
Myrovanie

16:00

Sv. liturgia

Sobota
9.11.

Prepodobná matka Matróna
Prepodobná Teoktista

 

Nedeľa
10.11.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

10:45

Sv. liturgia

Liturgický program na 24. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 24. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV


Pondelok
28.10.

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla
Prepodobný otec Štefan Svätosávsky
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia

 

Utorok
29.10.

Svätá prepodobná mučenica Anastázia
Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

Streda
30.10.

Svätí mučeníci Zenóbios a jeho sestra Zenóbia

14:00
16:00

Sv. poveď
Sv. liturgia
Moleben k Presv. Bohorodičke

Štvrtok
31.10.

Blažený hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

 

Piatok
1.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Zdržanlivosť od mäsa
Prvý piatok

 

Sobota
2.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodis

Pamiatka zosnulých

9:00

Sv. liturgia+
Panychidy

Nedeľa
3.11.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 23. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 23. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV


Pondelok
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký

Kňazský deň v Ľutine

 

Utorok
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup
Siedmi svätí mládenci z Efezu

Streda
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Štvrtok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

 

Piatok
25.10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
26.10.

Svätý veľkomučeník Demeter Myromvonný
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
Odporúčaný sviatok
myrovanie

9:00

Sv. liturgia
Moleben k Presv. Bohorodičke

Nedeľa
27.10.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

Farská zbierka

9.00

Sv. liturgia

Zmena času o hodinu dozadu (Ne 3:00→2:00)

Liturgický program na 22. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 22. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV


Pondelok
14.10.

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius
Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

 

Utorok
15.10.

Prepodobný otec Eutymios Nový
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie

Streda
16.10.

Svätý mučeník Longín Stotník

17:00

Sv. liturgia
Moleben k presv. Bohorodičke

Štvrtok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš
Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky

 

Modlitby za uzdravenie

Piatok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.10.

Svätý prorok Joel
Svätý mučeník Varus
Prepodobný otec Ján Rilský

 

Nedeľa
20.10.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý veľkomučeník Artemios

Zbierka: Misie

9:00

Sv. liturgia