Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 6. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 6. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Pondelok
24.6.

Narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Myrovanie

17:30

Sv. liturgia

Utorok
25.6.

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

 

Streda
26.6.

Prepodobný otec Dávid zo Solúna

 

Štvrtok
27.6.

Prepodobný otec Samson Pohostinný

 

Piatok
28.6.

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
29.6.

Svätí apoštoli Peter a Pavol

Zbierka: Na úmysly Sv.Otca
Prikázaný sviatok
Myrovanie

8:00

Sv. liturgia

Nedeľa
30.6.

ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Zbor svätých dvanástich apoštolov

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 5. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 5. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Pondelok
17.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

 

Utorok
18.6.

Svätý mučeník Leontios

 

Streda
19.6.

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

17:00
17:30

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia

Štvrtok
20.6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

 

Piatok
21.6.

Svätý mučeník Julián Tarzský

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
22.6.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

 

Nedeľa
23.6.

PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätá mučenica Agripína

7:30

Sv. liturgia

Farská zbierka

Liturgický program na 4. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 4. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Pondelok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

 

Utorok
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

 

Streda
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

 

Štvrtok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

17:00
17:30

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia

Piatok
14.6.

Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
15.6.

Svätý prorok Amos
Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter
Stretnutie prvoprijímajúcich detí s o. arcibiskupom

 

Nedeľa
16.6.

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

Kňazská vysviacka v Ľutine

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 3. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 3. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Pondelok
3.6.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

 

Utorok
4.6.

Svätý Metrofanés, konštantínopolský patriarcha

 

Streda
5.6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup

 

Štvrtok
6.6.

Zakončenie sviatku Najsv. Eucharistie
Prepodobný otec Bessarión Divotvorca
Prepodobný vyznávač Hilárion Nový

 

Piatok
7.6.

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista milujúceho ľudí

Voľnica, myrovanie

14:30
16:30

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
8.6.

Prenesenie pozostatkov Teodora Tiróna

 

Nedeľa
9.6.

TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na 2. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na 2. týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Pondelok
27.5.

Začiatok petro-pavlovského pôstu

Svätý hieromučeník Terapont

 

Utorok
28.5.

Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

 

Streda
29.5.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia

 

Štvrtok
30.5.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

65 rokov o. Emila Sičáka

17:00

Sv. liturgia

Piatok
31.5.

Svätý apoštol Hermas
Svätý mučeník Hermeias

 

Sobota
1.6.

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci

Biskupská vysviacka v Ľutine o 10:00

 

Nedeľa
2.6.

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

9:30

Sv. liturgia