Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách – Dedačov

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách – Dedačov

Pondelok
15.4.

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

 

Utorok
16.4.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

 

Streda
17.4.

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios

 

Štvrtok
18.4.

Prepodobný Ján, učeník sv. Gregora Dekapolitu

17:00

Sv. liturgia

Piatok
19.4.

Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

 

Sobota
20.4.

Prepodobný otec Teodor Trichinas

 

Nedeľa
21.4.

ŠTVRTÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O PORAZENOM

Zbierka: Seminár I.

11:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli – Dedačov

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli – Dedačov

 

Pondelok
8.4.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

 

Utorok
9.4.

Svätý mučeník Eupsychos

 

Streda
10.4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

 

Štvrtok
11.4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

17:00

Sv. liturgia

Piatok
12.4.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
13.4.

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

 

Nedeľa
14.4.

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Svetlý týždeň Dedačov

Liturgický program na Svetlý týždeň Dedačov

Pondelok
1.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

9:30

Sv. liturgia
obchod okolo chrámu

Utorok
2.4.

Svetlý utorok

17:00

Sv. liturgia

Streda
3.4.

Svetlá streda

 

Štvrtok
4.4.

Svetlý štvrtok

 

Piatok
5.4.

Svetlý piatok

Prvý piatok
Voľnica

 

Sobota
6.4.

Svetlá sobota
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

 

Púť BM v Ľutine

Nedeľa
7.4.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O Tomášovi

Odpust v Kaplnke Božieho milosrdenstva

8:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu - Dedačov

Liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu - Dedačov

Pondelok
25.3.

Veľký pondelok

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Máriii, vždy Panne

Prikázaný sviatok

17:00

Sv. liturgia

Utorok
26.3.

Svätý a veľký utorok

 

Streda
27.3.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
28.3.

Svätý a veľký štvrtok

17:30

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Piatok
29.3.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

17:00

Veľká večiereň s uložením plaščenice

Sobota
30.3.

Svätá a veľká sobota

 

Nedeľa
31.3.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE
Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:00
7:00

Utiereň, svätenie jedál
Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 5. pôstnej nedeli - Dedačov

Liturgický program na týždeň po 5. pôstnej nedeli - Dedačov

Pondelok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

 

Utorok
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

 

Streda
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

15:00

16:00

Spoveď

Sv. liturgia

Piatok
22.3.

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
23.3.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

 

Nedeľa
24.3.

KVETNÁ NEDEĽA

Požehnanie ratolestí

Myrovanie

9:00

Sv. liturgia