Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Mäsopôstnej nedeli - Dedačov

Liturgický program na týždeň
po Mäsopôstnej nedeli - Dedačov

 

Pondelok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjsky

 

Utorok
5.2.

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
Svätá mučenica Agáta

 

Streda
6.2.

Prepodobný otec Bukol
Svätý hieromučeník Silván a spoločníci

 

Štvrtok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

17:00

Svätá liturgia

Piatok
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš
Svätý mučeník Nikefor

 

Sobota
9.2.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

Nedeľa
10.2.

SYROPÔSTNA NEDEĽA

Farská zbierka

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Márnotratnom synovi - Dedačov

Liturgický program na týždeň
po Nedeli o Márnotratnom synovi - Dedačov

 

Pondelok
28.1.

Prenesenie pozostatkov svätého Jána Zlatoústeho
Prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

Utorok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

 

Streda
30.1.

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt, rímsky pápež
Myrovanie

15:00
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Štvrtok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

 

Piatok
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
2.2.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie, svätenie sviec

9.00

Sv. liturgia

Nedeľa
3.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Dedačov

Liturgický program na týždeň
po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Dedačov

Pondelok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

 

Utorok
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

 

Streda
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

 

Štvrtok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

 

Piatok
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup
Prepodobný otec Xenofont, manželka Mária a synovia
Voľnica

 

Sobota
26.1.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota

16:00

Sv. liturgia, hramoty

Nedeľa
27.1.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Zbierka na GTF PU - KU

11:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli Dedačov

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli Dedačov

Pondelok
14.1.

 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

Utorok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

Streda
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

 

Štvrtok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

 

 

Piatok
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
19.1.

Prepodobný otec Makarios Egyptský

 

Nedeľa
20.1.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Dedačov

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána  Dedačov

 

Pondelok
31.12.

 

Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia

15:00

Sv. liturgia
Eucharistická adorácia s požehnaním +spovedanie

Utorok
1.1.
2013

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
PAMIATKA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREI
PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie

10:00

Sv. liturgia

Streda
2.1.

Predprazdenstvo Bohozjavenia

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

 

Štvrtok
3.1.

Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

Piatok
4.1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný otec Teoktist, igumen
Voľnica
Prvý piatok

 

Sobota
5.1.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
Prepodobná Synkletika
Zdržanlivosť od mäsa a pôst

9:00

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho

Nedeľa
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

8:30

Sv. liturgia Bazila Veľkého,
svätenie vody, myrovanie