Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 21. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 21. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce


Pondelok
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

 

Utorok
8.10.

Prepodobná matka Pelágia

 

Streda
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

 

Štvrtok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

 

Piatok
11.10.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmych diakonov
Prepodobný otec Teofan Popísaný, nicejský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
12.10.

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup
Svätý otec Martin Milosrdný, tourský biskup

 

Nedeľa
13.10.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätých otcov siedmeho ekumenického snemu

7:30

Liturgický program na 20. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 20. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
30.9.

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľké Arménska

 

Utorok
1.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Odporúčaný sviatok
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich
Prepodobný otec Roman Sladkopevec
Myrovanie

 

Streda
2.10.

Svätý hieromučeník Cyprián
Svätá mučenica Justína
Svätý Andrej, blázon pre Krista

 

Štvrtok
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

Piatok
4.10.

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup
Prepodobný otec František Assiský
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
5.10.

Svätá mučenica Charitína

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
6.10.

DVADSIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol Tomáš

Liturgický program na 19. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 19. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
23.9.

Počatie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 

Utorok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

 

Streda
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

 

Štvrtok
26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

Piatok
27.9.

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
Prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferatského monastiera
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
28.9.

Prepodobný otec a vyznávač Charitón
Svätý Václav, české knieža
Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona

 

Nedeľa
29.9.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Kyriak pustovník

Zbierka BJ-Vinbarg

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na 18. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 18. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
16.9.

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

 

Utorok
17.9.

Svätá mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Nádej a Láska

 

Streda
18.9.

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

 

Štvrtok
19.9.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymendont

Piatok
20.9.

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
21.9.

Zakončenie sviatku Povýšenia
Sobota po Povýšení

 

Nedeľa
22.9.

OSEMNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie
Svätý prorok Jonáš
Zbierka: Seminár II.

Liturgický program na 17. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 17. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
9.9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna
Svätý mučeník Severián

 

Utorok
10.9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

 

Streda
11.9.

Prepodobná matka Teodora Alexandrijská
Svätý hieromučeník Autonomos

Štvrtok
12.9.

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky

 

Piatok
13.9.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
14.9.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

Nedeľa
15.9.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Svätý veľkomučeník Nikita

7:30

Sv. liturgia