Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 11. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 11. týždeň
po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

 

Utorok
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

 

Streda
31.7.

Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim

 

Štvrtok
1.8.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

Začiatok Uspenského pôstu

 

Piatok
2.8.

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
3.8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

 

Nedeľa
4.8.

JEDENÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Siedmi svätí mladíci z Efezu
Svätá prepodobná mučenica Eudokia
Odpustová slávnosť: LITMANOVÁ

 

Liturgický program na 10. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 10. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
22.7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

 

Utorok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

 

Streda
24.7.

Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid
Svätá veľkomučenica Kristína

 

Štvrtok
25.7.

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky
Pamiatka svätých žien Olympiády  a Eupraxie

 

Piatok
26.7.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
27.7.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón
Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup
Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár

 

Nedeľa
28.7.

DESIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

 

Liturgický program na 9. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 9. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

 

Pondelok
15.7.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír,
pri svätom krste nazvaný Bazil

 

Utorok
16.7.

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci

 

Streda
17.7.

Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup
Svätá veľkomučenica Makrína

 

Štvrtok
18.7.

Svätý mučeník Emilián
Svätý mučeník Hyacint z Amastridy
Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik

 

Piatok
19.7.

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého
Náš prepodobný otec Dios

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
20.7.

Svätý a slávny prorok Eliáš

Myrovanie

 

Nedeľa
21.7.

DEVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista a Ján, jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

 

Liturgický program na 8. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 8. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Pondelok
8.7.

Svätý veľkomučeník Prokop

 

Utorok
9.7.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

 

Streda
10.7.

Štyridsiati piati svätí mučeníci z armenského Nikopola
Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský
Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci

 

Štvrtok
11.7.

Svätá mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej

 

Piatok
12.7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal Maleinský

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
13.7.

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi
Prepodobný otec Štefan Svätosávsky
Svätý Julián, kenomanijský biskup

 

Nedeľa
14.7.

ÔSMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na 7. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

Liturgický program na 7. týždeň po Päťdesiatnici Lackovce

 

Pondelok
1.7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

16:00
17:00

Spoveď
Sv. liturgia novokňaza

Utorok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

Streda
3.7.

Svätý mučeník Hyacint

Štvrtok
4.7.

Prepodobný otec Atanáz Atoský
Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup
Prepodobná Marta, matka svätého Simeona

 

Piatok
5.7.

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

Prvý piatok, voľnica

9:15
10:00

Akatist k sv. CaM - Námestie v HN
Slávnostná sv. liturgia- Námestie v HN

Sobota
6.7.

Prepodobný otec Sisoés Veľký

 

Nedeľa
7.7.

SIEDMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios