Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po 4. pôstnej nedeli - Lackovce

Liturgický program na týždeň po 4. pôstnej nedeli - Lackovce

 

Pondelok
11.3.

Svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha
Svätých mučeníkov Teodula a Agatopóda a spoločníkov

 

Utorok
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý otec Eutychios, konštantínopolský arcibiskup
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež

 

Streda
13.3.

Prenesenie pozostatkov sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu
Prepodobný otec Gregor, melitínsky biskup
Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt

Piatok
15.3.

Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
16.3.

Akatistová sobota
Svätí mučeníci Sabinus a Papas

 

Nedeľa
17.3.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

 

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli - Lackovce

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli - Lackovce

 

Pondelok
4.3.

Prepodobný otec Gerasim od Jordána
Prepodobná matka Mária Egyptská

 

Utorok
5.3.

Svätý mučeník Konón
Prepodobný otec Títus Divotvorca

 

Streda
6.3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
Prepodobný otec a vyznávač Nikita
Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
7.3.

Svätí hieromučeníci, biskupi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší
Prepodobní otcovia Jozef Skladateľ a Gregor z Maley

 

Piatok
8.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
9.3.

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey

 

Nedeľa
10.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 2. pôstnej nedeli - Lackovce

Liturgický program na týždeň po 2. pôstnej nedeli - Lackovce

 

Pondelok
25.2.

Svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup
Prepodobný otec Marek, biskup a Cyril, diakon a spoločníci

 

Utorok
26.2.

Svätý Porfyrios, gazský biskup
Prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík

 

Streda
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
Prepodobný otec Hypatios, gangrianský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
28.2.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil
Prepodobný otec Kassián Rímsky

Piatok
1.3.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia
Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
2.3.

Tretia zádušná sobota

 

Nedeľa
3.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – Krížupoklonná

 

Liturgický program na týždeň po 1. pôstnej nedeli - Lackovce

Liturgický program na týždeň po 1. pôstnej nedeli - Lackovce

 

Pondelok
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež
Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci

 

Utorok
19.2.

Svätý apoštol Archippos
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý otec Artemón

 

Streda
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup
Prepodobná matka Matróna zo Solúna
Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
21.2.

Prepodobný otec Timotej
Svätý Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie
Prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

 

Piatok
22.2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu
Svätý hieromučeník Polykarp
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
23.2.

Druhá zádušná sobota

8:30

Sv. liturgia slovenská
Hramoty

Nedeľa
24.2.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Liturgický program na týždeň po Syropôstnej nedeli - Lackovce

Liturgický program na týždeň
po Syropôstnej nedeli - Lackovce

 

Pondelok
11.2.

Začiatok Štyridsiatnice
Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup
PRÍSNY PÔST

 

Utorok
12.2.

Náš otec svätý Meletios, arcibiskup Veľkej Antiochie

 

Streda
13.2.

Prepodobný otec Martinián

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
14.2.

Prepodobný otec Auxencius
Prepodobný Matrón Pustovník, divotvorca

 

Piatok
15.2.

Svätý apoštol Onezim
Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
16.2.

Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolivy
Odchod do večnosti Konštantína Filozofa

 

Nedeľa
17.2.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA – ORTODOXIE, pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenie úcty svätých a úctyhodných ikon
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón
Zbierka: Charita I.