Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Mäsopôstnej nedeli - Lackovce

Liturgický program na týždeň
po Mäsopôstnej nedeli - Lackovce

 

Pondelok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjsky

 

Utorok
5.2.

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
Svätá mučenica Agáta

 

Streda
6.2.

Prepodobný otec Bukol
Svätý hieromučeník Silván a spoločníci

 

Štvrtok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

 

Piatok
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš
Svätý mučeník Nikefor

 

Sobota
9.2.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

 

Nedeľa
10.2.

SYROPÔSTNA NEDEĽA

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Márnotratnom synovi - Lackovce

Liturgický program na týždeň
po Nedeli o Márnotratnom synovi - Lackovce

 

Pondelok
28.1.

Prenesenie pozostatkov svätého Jána Zlatoústeho
Prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

Utorok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

 

Streda
30.1.

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt, rímsky pápež
Myrovanie

 

Štvrtok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

 

Piatok
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
2.2.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie

 

Nedeľa
3.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

 

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Lackovce

Liturgický program na týždeň
po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Lackovce

 

Pondelok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

 

Utorok
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

 

Streda
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

 

Štvrtok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

 

Piatok
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup
Prepodobný otec Xenofont, manželka Mária a synovia
Voľnica

 

Sobota
26.1.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota

 

Nedeľa
27.1.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Zbierka na GTF PU - KU

 

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli Lackovce

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli Lackovce

Pondelok
14.1.

 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

Utorok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

Streda
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

Štvrtok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

Piatok
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.1.

Prepodobný otec Makarios Egyptský

 

Nedeľa
20.1.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

 

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Lackovce

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Lackovce

Pondelok
31.12.

 

Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia

Utorok
1.1.
2013

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
PAMIATKA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREI
PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie

 

Streda
2.1.

Predprazdenstvo Bohozjavenia

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

Štvrtok
3.1.

Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

 

Piatok
4.1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný otec Teoktist, igumen
Voľnica
Prvý piatok

 

Sobota
5.1.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
Prepodobná Synkletika
Zdržanlivosť od mäsa

 

Nedeľa
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie