Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po nedeli o Tomášovi

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné

 


Pondelok
13.4.

Hieromučeník Artemón a spol.

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Anton (panychída)
Jozef, Anna (panychída)

Utorok
14.4.

Martin Vyznávač, rímsky pápež

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Justína s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Renáta

Streda
15.4.

Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján
Sv. liturgia slovenská
Vasiľ (panychída)
Juliana, Jozef

Štvrtok
16.4.

Mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária, Štefan s rod., Jozef s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Bibiána 3 r.
Alexius

Piatok
17.4.

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Anna
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena, Mária
* Rado 33 r.

Sobota
18.4.

Prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Andrej, Mária, Ján, Františka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Alexander, Jozef

Nedeľa
19.4.

NEDEĽA MYRONOSIČIEK

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Róbert 44r., Katarína 40r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Slávka, Hanka, Ľuboš, Mária, Milan, Milan
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jana

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné Liturgický program na Svetlý týždeň 2015

 

Pondelok
6.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

obchod okolo chrámu

7:30

9:00

11:00

17:30
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Gabika, Michal, Gabika, Peter, Lena
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich (+obchod okolo chrámu)
Sv. liturgia slovenská
* Irena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav

Utorok
7.4.

Svetlý utorok

9:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
František
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída) – 40 dňová
Jozef, Anna (panychída)

Streda
8.4.

Svetlá streda

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Viera 50r. s rod.
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)
Andrej, Mária (panychída)
o. Michal (panychída) - týždňová

Štvrtok
9.4.

Svetlý štvrtok

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Anna, Ján, Zuzana, Ján
Sv. liturgia slovenská
Juraj (panychída)
Fedor (panychída) - týždňová

Piatok
10.4.

Svetlý piatok

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
František
Sv. liturgia slovenská
Mária, Ján (panychída)
Anna (panychída) - týždňová

Sobota
11.4.

Svetlá sobota

6:30

14:00
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Juraj
Sobáš
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Nedeľa
12.4.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE
O TOMÁŠOVI

Odpustová slávnosť v Kaplnke BM (10:30)

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva 30r.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Veronika, Erik, Sofia, Simon
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Emília s rod., Ľubica s rod.

Liturgický program na Svetlý týždeň 2015 Kaplnka Božieho milosrdenstva (Sídlisko III.)

 

Pondelok
6.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

Obchod okolo chrámu

 

Sv. omša

Utorok
7.4.

Svetlý utorok

16:00

Sv. liturgia

Streda
8.4.

Svetlá streda

 

Štvrtok
9.4.

Svetlý štvrtok

 

Piatok
10.4.

Svetlý piatok

Voľnica

16:00

Sv. liturgia

Sobota
11.4.

Svetlá sobota

 

Nedeľa
12.4.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE
O TOMÁŠOVI

Odpustová slávnosť

10:30

Sv.  omša

Liturgický program na Veľký a Svetlý týždeň KBM

 

Pondelok
30.3.

Svätý a veľký pondelok

HN 10:00

Pohrebné obrady a zádušná sv. liturgia za o. Michala Ivanka

Utorok
31.3.

Svätý a veľký utorok

 

Streda
1.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
2.4.

Svätý a veľký štvrtok

16:00

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
/Utiereň s čítaniami strastí/

Piatok
3.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok
PRÍSNY PÔST

16:00

Veľká večiereň s uložením plaštenice do hrobu
Súkromná adorácia pri hrobe

Sobota
4.4.

Svätá a veľká sobota

16:00

Liturgia sv. Bazila Veľkého Utiereň vzkriesenia

Nedeľa
5.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:30

Sv. liturgia slovenská
Požehnanie jedál

Pondelok
6.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

Obchod okolo chrámu

Sv.  omša

Utorok
7.4.

Svetlý utorok

16:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Veľký týždeň

 

Pondelok
30.3.

Svätý a veľký pondelok

10:00

18:00

Pohrebné obrady a zádušná sv. liturgia za o. Michala Ivanka

Sv. liturgia vopred posvätených darov
Helena, Ján, Mária, Andrej, Juraj (panychída)

Utorok
31.3.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Žaneta s rod.
za duše v očistci
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia vopred posvätených darov
* Štefan s rod. 50r.

Streda
1.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Milan
Sv. liturgia vopred posvätených darov
František

Štvrtok
2.4.

Svätý a veľký štvrtok

6:30

 

17:00

18:30

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia a členky NSJ a SvR
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
3.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok
PRÍSNY PÔST

7:30

11:00

15:00

 

16:00

Kráľovské hodinky

Sprievod s krížom mestom

Veľká večiereň s uložením plaštenice do hrobu
Celonočná súkromná adorácia pri hrobe

Sobota
4.4.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou

Nedeľa
5.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

5:00

7:00

 

7:30

9:00

11:00

17:30
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6.00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj s rod.
Voskresná večiereň
Sv. liturgia slovenská
*

Liturgický program na týždeň po 5. pôstnej nedeli KBM

 

Pondelok
23.3.

Prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení

 

Utorok
24.3.

Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia slovenská

Streda
25.3.

ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE

»Prikázaný sviatok «

 

Rím.kat. sv. omša

Štvrtok
26.3.

Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

 

Piatok
27.3.

Prepodobná matka
Matróna zo Solúna

»Zakončenie Štyridsiatnice«

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
28.3.

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA

 

Nedeľa
29.3.

»Š zmena času + 1 hodina Š«

KVETNÁ NEDEĽA

»požehnanie ratolestí«
»myrovanie«
»mimoriadna zbierka prenasledovaným kresťanom«

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 5. pôstnej nedeli

 

Pondelok
23.3.

Prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Lukáš (panychída)
Michal, Vladimír

Utorok
24.3.

Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke

6:00
6:30

 

17:00

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivana 33r.
Boris (panychída)

Streda
25.3.

ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE

»Prikázaný sviatok «

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Anna

Štvrtok
26.3.

Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

6:30

 

18:00

 

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Adelka 40r.
Sv. liturgia slovenská
Matúš (panychída)
Anna (panychída)
Biblická škola

Piatok
27.3.

Prepodobná matka
Matróna zo Solúna

»Zakončenie Štyridsiatnice«

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Beáta, Ivan, Ivana
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
* Ján 73 r.

Sobota
28.3.

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mariánko, Ján, Margita, Ján
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Alexius

Nedeľa
29.3.

»Š zmena času + 1 hodina Š«

KVETNÁ NEDEĽA

»požehnanie ratolestí«
»myrovanie«

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15:00
18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Juliánka, Bianka
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Magdaléna, Ján
Predveľkonočná sv. spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Mária, Zuzka, Saška, Stanislav

Liturgický program na týždeň po 4. pôstnej nedeli KBM

 

Pondelok
16.3.

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

 

Utorok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

16:00

Sv. liturgia

Streda
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

Štvrtok
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

 

Piatok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

16:00

Sv. liturgia

Sobota
21.3.

Akatistová sobota

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

 

Nedeľa
22.3.

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

»zbierka pre potreby farnosti«

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 4. pôstnej nedeli

 

Pondelok
16.3.

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Ladislav
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Anna, Michal (panychída)
Taras (panychída)

Utorok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

6:30

17:00
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Iveta
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Anna
Kristína (panychída)

Streda
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

6:00
6:30

17:30
18:00
19:30

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Vasiľ, Anna, Alžbeta
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Ján, Anna, Ján, Helena, Mária, Štefan
Utiereň s kajúcim kánonom

Štvrtok
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

6:00
6:30

17:30
18:00
19:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Andrej, Mária
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* Mária 58 r.
Biblická škola

Piatok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Jozef, Mária, Jaroslav (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Fedor, Zuzana, Michal, Irena

Sobota
21.3.

Akatistová sobota

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

 

6:30

16:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef
Akatist k Presv. Bohorodičke
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ľubov (panychída)
Iveta, Alžbeta (panychída)

Nedeľa
22.3.

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

»zbierka pre potreby farnosti«

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jozef s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jozef s rod.
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír, Nikoleta

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli KBM

 

Pondelok
9.3.

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere

 

Utorok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

16:00

Sv. liturgia

Streda
11.3.

Svätý Sofronios,
jeruzalemský patriarcha

 

Štvrtok
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač
Teofan Sigrianský

 

Piatok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

16:00

Sv. liturgia za zosnulých s hramotami

Sobota
14.3.

Štvrtá zádušná sobota

Prepodobný otec Benedikt

 

Nedeľa
15.3.

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
Pamiatka prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík

»zbierka Podporný fond I.«

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli

 

Pondelok
9.3.

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Adam (panychída)

Utorok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

6:00
6:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
Miroslav, Irena (panychída)

Streda
11.3.

Svätý Sofronios,
jeruzalemský patriarcha

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Júlia
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia vopred posvätených darov
Zuzana, Andrej (panychída)

Štvrtok
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač
Teofan Sigrianský

6:30

17:30
18:00

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Alena, Rado, Adelka, Etelka, Slavo, Štefan, Irena
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
Ladislav, Mária, Mária, Juraj, Andrej, Vojtech
Biblická škola

Piatok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

„24 hodín pre Pána“

6:30

16:00
17:00
18:00

do 21:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Andrej (panychída)
Večeradlo
Krížová cesta
Sv. liturgia vopred posvätených darov
* Jolana s rod.
Súkromná adorácia s požehnaním

Sobota
14.3.

Štvrtá zádušná sobota

Prepodobný otec Benedikt

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Matúš, panychída

Nedeľa
15.3.

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU
Pamiatka prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík

»zbierka Podporný fond I.«

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lilien - Sára
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Terézia 70 r.
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Lenka 5 r.