Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po Nedeli Päťdesiatnice

 


Pondelok
25.5.

Pondelok Svätého Ducha

odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia

Utorok
26.5.

Apoštol Karpos

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Iveta, Renáta, Štefan, Mária, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Streda
27.5.

Hieromučeník Terapont

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Mária, Peter
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Mária, Andrej

Štvrtok
28.5.

Prepodobný otec Nikita

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Viliam, Terézia, Mikuláš, Kornélia
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)

Piatok
29.5.

Prepodobná mučenica Teodózia

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Branislav

Sobota
30.5.

Prepodobný otec Izák

 

6:30

15.00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Michal, Andrej, Terézia, Ján, Tomáš

Nedeľa
31.5.

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Janka, Paťka, Jakubko
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Ivana, Mariana
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Paľo s rod.

Liturgický program po Nedeli sv. Otcov KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
18.5.

Mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

 

Utorok
19.5.

Hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

16:00

Sv. liturgia

Streda
20.5.

Mučeník Tallelaios

Štvrtok
21.5.

Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

Piatok
22.5.

Mučeník Bazilisk
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia

16:00

Sv. liturgia

Sobota
23.5.

Piata zádušná sobota

 

Nedeľa
24.5.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

myrovanie

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli sv. Otcov

 


Pondelok
18.5.

Mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Šimon, Anna, Ivan
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Michal, Paulína

Utorok
19.5.

Hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek, Lucia, Tomáš, Matej
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Irena (panychída)

Streda
20.5.

Mučeník Tallelaios

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Helena, Peter a ost.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
* Silvia, Miloš, Samko, Natalka

Štvrtok
21.5.

Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ondrej, Juraj a ost.
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Rozália, Mikuláš (panychída)

Piatok
22.5.

Mučeník Bazilisk
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Peter, Vasiľ, Mária, Andrej a ost.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Ivan

Sobota
23.5.

Piata zádušná sobota

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za zosnulých s čítaniami hramôt
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
za zosnulých s čítaniami hramôt

Nedeľa
24.5.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

16:45

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Juraj
Svätodušná večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dominika, Natália, Anton, Marta

Liturgický program po Nedeli o slepom KBM – Sídlisko III.

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

16:00

Svätá liturgia

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

16:00

Svätá liturgia

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

16:00

Svätá liturgia

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

 

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

9:30

Svätá liturgia

Liturgický program po Nedeli o slepom

 


Pondelok
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna (panychída)

Kňazský deň v Ľutine

Utorok
12.5.

Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Alžbeta, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Pavol, Mária, Michal, Peter

Streda
13.5.

Mučenica Glykéria

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vladimír
Veľká večiereň s litijou
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)
Andrej, Anna

Štvrtok
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Peter, Vasiľ, Anna a ost.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Alexius

Piatok
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária, Štefan a ost.

Sobota
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Mária, Eva, Michal a ost. (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Matej, Veronika

Nedeľa
17.5.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU

Zbierka Katolícke masmédia

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jakubko, Paťka, Janka, Peter
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Marek, Tobias
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Janka

Liturgický program po Nedeli o samaritánke KBM

 

Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

 

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

16:00

Sv. liturgia

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

 

Štvrtok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

 

Piatok
8.5.

Slávny, všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok

16:00

Sv. liturgia

Sobota
9.5.

Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

 

Nedeľa
10.5.

NEDEĽA O SLEPOM

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o samaritánke

 


Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Juraj (panychída)
Anton, Tekla, Anton (panychída)

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Štefan, Juraj, Helena a ostat. (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
Ján (panychída)

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jaroslav 65r. s rod.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária

Štvrtok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

6:30

 

17:30
18:00

 

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal, reh. sestra Jozafáta (panychída)
Biblická škola

Piatok
8.5.

Slávny, všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Terezka s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Silvia

Sobota
9.5.

Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Nedeľa
10.5.

NEDEĽA O SLEPOM

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ružena s rod.

Liturgický program po Nedeli o porazenom

 


Pondelok
27.4.

Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

6:30

 

17:30
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Helena, Ján, Vasiľ, Milan (panychída)
Anna, Anna, Mária, Michal

Utorok
28.4.

Apoštoli Jasón a Sósipatros

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj a Martin s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Lukáš a Anna (panychída)
Ján (týždňová)

Streda
29.4.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
Deviati svätí mučeníci z Kyzika

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Jozef, Alžbeta, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Alžbeta, Michal

Štvrtok
30.4.

Apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Michal, Michal, Helena, Milan, Ján
Sv. liturgia slovenská
Viera, Mária, Michal, Mária, Štefan
Biblická škola

Piatok
1.5.

Prorok Jeremiáš
prvý piatok mesiaca
voľnica, štátny sviatok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky SR a NSJ
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Stanislava, Michal, Terézia, Margita, Ján

Sobota
2.5.

Atanáz Veľký

6:30

 

8:30
15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jozef, Stanislav, Lýdia, Irena, Ivan, Viktória, Michal
Sv. spoveď detí a rodičov
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Rozália

Nedeľa
3.5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza

7:30

 

9:15

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj
Sv. liturgia slovenská
za prvoprijímajúcich

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Miloš, Evka, Tomáš

Liturgický program po Nedeli o porazenom KBM

 

Pondelok
27.4.

Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

 

Utorok
28.4.

Apoštoli Jasón a Sósipatros

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
29.4.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
Deviati svätí mučeníci z Kyzika

Štvrtok
30.4.

Apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

 

Piatok
1.5.

Prorok Jeremiáš
prvý piatok mesiaca
voľnica, štátny sviatok

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
2.5.

Atanáz Veľký

 

Nedeľa
3.5.

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o myronosičkách 2015 KBM

 

Pondelok
20.4.

Prepodobný Teodor Trichinas

 

Utorok
21.4.

Hieromučeník Január a spoloč. Mučeník Teodor z Pergy

16:00

Sv. liturgia

Streda
22.4.

Prepodobný Teodor Sykeónsky

 

Štvrtok
23.4.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
odporúčaný sviatok, myrovanie

 

Piatok
24.4.

Mučeník Sáva Stratilat

16:00

Sv. liturgia

Sobota
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

 

Nedeľa
26.4.

NEDEĽA O PORAZENOM

Zbierka SEMINÁR

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program po Nedeli o myronosičkách

 


Pondelok
20.4.

Prepodobný Teodor Trichinas

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Michal, Anna, Michal, Helena (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Eva 30r.
* Daniela 40r.
* Jozef a Jana (25 r. manž.)

Utorok
21.4.

Hieromučeník Január a spoloč. Mučeník Teodor z Pergy

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter 76r.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
Boris (panychída)
Marián (panychída)

Streda
22.4.

Prepodobný Teodor Sykeónsky

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter s rod.
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
Ján, Mária (panychída)

Štvrtok
23.4.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
odporúčaný sviatok, myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj, Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Tadeáš

Piatok
24.4.

Mučeník Sáva Stratilat

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír, Ivan, Michal
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Ján, Mária, Andrej, Ján a ost.

Sobota
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ľuboslava 50r., Saška
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Anna, Peter (panychída)

Nedeľa
26.4.

NEDEĽA O PORAZENOM

Zbierka SEMINÁR

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Karol s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Jozef, Antónia, Ester, Sára, Magdaléna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Veronika