Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 11. nedeli po ZSD

 

Pondelok
10.8.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec
Obdobie „Uspenského pôstu“

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† z rod. Polákovej
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Helena, Helena, Darina

Utorok
11.8.

Svätý mučeník Euplos

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Eva, Mikuláš, Ján
(s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
Lumír, Viktória, Roman

Streda
12.8.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
o. Michal, Daniel rod. Ivanková
Sv. liturgia slovenská
Juraj (s panychídou)

Štvrtok
13.8.

Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
o. Michal, Daniel, r. Ivanková
Sv. liturgia slovenská
†  Milan, Ľubov, Michal
(s panychídou)

Piatok
14.8.

Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky

Svätý prorok Micheáš

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna, Demeter
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Michal, Mária, Viera

Sobota
15.8.

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

prikázaný sviatok (chrámový)

7:30

 

9:00
11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slov.
*  Lýdia (70 rokov)
Sv. liturgia starosl.-farská
Sv. liturgia slovenská
* Darina (50 rokov)

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*  Božena

Nedeľa
16.8.

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Ježiša Krista, z Edessy do Konštantínopola
Svätý mučeník Diomédes

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martina s rod (40 rokov)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*  Jakub, Zuzana, Helena, Jana, Samuel, Matúš
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* rehoľná sestra Jeremia

Liturgický program po 10. nedeli po ZSD

 

Pondelok
3.8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust
Obdobie „Uspenského pôstu“

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František, Helena
Sv. liturgia slovenská
Anna, Anna,
Andrej

Utorok
4.8.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Helena
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Streda
5.8.

Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista
Svätý mučeník Eusignios

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Helena
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária, Mária, Júlia

Štvrtok
6.8.

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
odporúčaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Gabriela
Sv. liturgia slovenská (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
* Božena

Piatok
7.8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

Prvý piatok mesiaca

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členov SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Rozália (s panychídou)

Sobota
8.8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (s panychídou)

Nedeľa
9.8.

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol Matej

Zbierka Katechizácia a kat. školy

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila s rod.

Liturgický program po 9. nedeli po ZSD

 

Pondelok
27.7.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Jozef (panychída)

Utorok
28.7.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František, Helena

Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Streda
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Ján, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Marta

Štvrtok
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal

Sv. liturgia slovenská
Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej, Jakub

Piatok
31.7.

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim

Začína sa Uspenský pôst – tzv. Spasivka

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Ladislav, Michal

Sv. liturgia slovenská
* Eva

Sobota
1.8.

Vynesenie úctyhodného a životodarného kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek, Lucia, Matej, Tomáš

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Nedeľa
2.8.

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka Štefana

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zita s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Oľga
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marián s rod.

Liturgický program po 8. nedeli po ZSD

 

Pondelok
20.7.

Svätý a slávny prorok Eliáš

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Dana
Sv. liturgia slovenská -farská
Sv. liturgia slovenská
Peter, Andrej, Helena, Helena, Mária

Utorok
21.7.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* tichý úmysel
Sv. liturgia slovenská
Anna

Streda
22.7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Dušan, Simona a Patrik

Štvrtok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna s rod.
Sv. liturgia slovenská
Michal, Helena

Piatok
24.7.

Svätá veľkomučenica Kristína.  Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Alexej, Anna, Vasiľ, Fedor
Sv. liturgia slovenská
Anna, Juraj, Štefan, Vladislav (panychída)

Sobota
25.7.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky

 

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav

Nedeľa
26.7.

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva

Zbierka pre potreby farnosti

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program po 7. nedeli po ZSD

 

Pondelok
13.7.

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Helena, Ján
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ján

Utorok
14.7.

Apoštol Akvila

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Andrej
Sv. liturgia slovenská
Vasiľ, Anna, Michal, Lukáš, Teodor (panychída)

Streda
15.7.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Margita, Verona, Richard
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
16.7.

Hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Gabika, Michal, Peter s rod., Lena
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
Alexius

Piatok
17.7.

Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup

odporúčaný sviatok, voľnica

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k bl. Pavlovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Slavomír, Alžbeta, Ladislav, Anna, Michal
Moleben k bl. Pavlovi
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Božena s rod.

Sobota
18.7.

Mučeník Emilián

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Andrej,, Anna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Michal, Marta, Juraj, Júlia, Ján, Anna (panychída)

Nedeľa
19.7.

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov

Zbierka Svojpomocný fond

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 r.) s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marcel (40 r.), Milada, Štefan, Martin, Eva, Marián, Jakub
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* František (30 r.), Patrik (1 r.)

Liturgický program po 6. nedeli po ZSD

 

Pondelok
6.7.

Otec Sisoés Veľký

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Michal, Helena, Juraj, Júlia (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Jozef, Mária

Utorok
7.7.

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ján, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
Mária (panychída)

Streda
8.7.

Veľkomučeník Prokop

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Pavel, Mária
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Barbora

Štvrtok
9.7.

Hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Anna, Andrej
Sv. liturgia slovenská
Miriama (panychída)

Piatok
10.7.

Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Štefan (40 r.)
Sv. liturgia slovenská
Michal, Anna (panychída)

Sobota
11.7.

Všechválna mučenica Eufémia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Vasiľ, Anna, Helena, Ján (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Michal, Mária

Nedeľa
12.7.

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Mučeníci Proklos a Hilarios

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zuzka 16r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Branislav
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena

Liturgický program po 5. nedeli po ZSD NsP

 


Pondelok
29.6.

SVÄTÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

prikázaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. liturgia

Utorok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Streda
1.7.

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Štvrtok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

Piatok
3.7.

Mučeník Hyacint

prvý piatok v mesiaci

17:00
18:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
4.7.

Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

 

Sv. liturgia na námestí v HN

Nedeľa
5.7.

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
cirkevný a štátny sviatok
myrovanie

8:30

Sv. liturgia

Liturgický program po 5. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
29.6.

SVÄTÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

prikázaný sviatok
myrovanie

8:15
9:00

Spoveď
Sv. liturgia

Utorok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia
(rozlúčka s o. kaplánom a privítanie nového kňaza)

Streda
1.7.

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

 

 

Štvrtok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

Piatok
3.7.

Mučeník Hyacint
prvý piatok v mesiaci

15:00
16:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
4.7.

Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

 

Sv. liturgia na námestí v HN

Nedeľa
5.7.

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
cirkevný a štátny sviatok
myrovanie

10:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 5. nedeli po ZSD

 

Pondelok
29.6.

SVÄTÍ APOŠTOLI
PETER A PAVOL

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* rod. Korbova a Velova

Utorok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter 32 r.
Sv. liturgia slovenská
Anna (panychída)

Streda
1.7.

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter
Sv. liturgia slovenská
Štefan, Anna, Ján a ostatní (panychída)

Štvrtok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Bernardína s rod.
Sv. liturgia slovenská
Jozef

Piatok
3.7.

Mučeník Hyacint
prvý piatok v mesiaci

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
členovia a členky SR a NSJ
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
Andrej, Mária, Tomáš, Ivan, Mária

Sobota
4.7.

Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

9:00
9:30

17:00
18:00

Moleben k sv. CaM
Sv. liturgia na námestí

Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* Milan 60 r.

Nedeľa
5.7.

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
cirkevný a štátny sviatok
myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marianna a Henrych
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristína, Jozef, Marta, Jakub, Timotej, Ivan, Magdaléna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna 66 r.

Liturgický program po 4. nedeli po ZSD NsP

 


Pondelok
22.6.

Hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

16:00

Sv. liturgia

Utorok
23.6.

Mučenica Agripína

16:00

Sv. liturgia

Streda
24.6.

NARODENIE PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
odporúčaný sviatok
myrovanie

16:00

Sv. liturgia

Štvrtok
25.6.

Prepodobná mučenica Febrónia

 

Piatok
26.6.

Prepodobný Dávid zo Solúna

 

Sobota
27.6.

Prepodobný  Samson Pohostinný

 

Nedeľa
28.6.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie pozostatkov nezištníkov Kýra a Jána

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program po 4. nedeli po ZSD KBM

 


Pondelok
22.6.

Hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

 

Utorok
23.6.

Mučenica Agripína

16:00

Sv. liturgia

Streda
24.6.

NARODENIE PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
odporúčaný sviatok
myrovanie

Štvrtok
25.6.

Prepodobná mučenica Febrónia

 

Piatok
26.6.

Prepodobný Dávid zo Solúna

16:00

Sv. liturgia

Sobota
27.6.

Prepodobný  Samson Pohostinný

 

Nedeľa
28.6.

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie pozostatkov nezištníkov Kýra a Jána

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

9:30

Sv. liturgia