Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 22. nedeli po ZSD

 

Pondelok
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter, Myromvonný

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
† Mikuláš
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Irena, Ivan

Utorok
27.10.

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mikuláš, Mikuláš
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Jozef (panychída)

Streda
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla
Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mikuláš s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Peter (20 rokov)

Štvrtok
29.10.

 

Svätá prep. mučenica Anastázia
Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Viktor, Silvia, Gregor, Martin
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Michal (panychída)

Piatok
30.10.

 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Peter, Mária
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Anna, Jozef (panychída)

Sobota
31.10.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
r. Hruščovej, r. Galajdovej,
r. Figurovej, r. Chaloupkovej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Atanás, Anna

Nedeľa
1.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kozma a Damián

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*Mária (75 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Vladimír, Matej, Vladimír

Liturgický program po 21. nedeli po ZSD

 

Pondelok
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský Svätý prorok Joel
Svätý mučeník Varus

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Michal, Anna
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Lukáš, Anna (panychída)
* Anna a ostatní z rod.

Utorok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Helena, Michal, Anna, Helena
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Ladislav, Mária

Streda
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  František, Jozef, František, Pavol, Mária

Štvrtok
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Michal, Anna, Mikuláš, Marián, Mária
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Anna

Piatok
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján, Vladimír
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
†  Mária
† Michal, ročná (panychída)

Sobota
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
† Štefan (panychída)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Anna

Nedeľa
25.10.

NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Paťka, Jakubko, Janka, Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Gabriela, Gabriela, Ivana, Mariana
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program po 20. nedeli po ZSD

 

Pondelok
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik
Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Ján (panychída)
† Helena, Ján, Anna, Vasiľ

Utorok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal (panychída)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Vojtech, Jozef, Valéria, Anna

Streda
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius
Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna
† Andrej, Zuzana
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Alexander, Jozef, Ľudovít, Gabriel

Štvrtok
15.10.

 

Náš prep. otec Eutymios Nový

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Júlia
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Ján (panychída)

Piatok
16.10.

 

Svätý mučeník Longín Stotník

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján, Michal, Anna a ostat. z rod. (panychída)
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
Ivan, Vasiľ, Fedor, Ivan, Anna, Jozef
Igor,    panychída
Vladimír,    panychída

Sobota
17.10.

Svätý prorok Ozeáš
Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Anna, Jozef, Ján

Nedeľa
18.10.

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Zbierka „MISIE“

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Andrej, Mária s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Liturgický program po 19. nedeli po ZSD

 

Pondelok
5.10.

Svätá mučenica Charitína

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Anna, Michal, Helena, Milan, Ján (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Michal, Anna
* Tatiana

Utorok
6.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mikuláš, Júlia
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Ján, Mária, Mária

Streda
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Helena
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Ján, Andrej, Ján a ostatní z rod.

Štvrtok
8.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzka, Irena, Ondrej
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Mária, Andrej

Piatok
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ladislav, Michal a ost.
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
Michal, Alžbeta, Juraj (panychída)

Sobota
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Ján (panychída)
* Emil a Melánia (45 r. manžel.)

Nedeľa
11.10.

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Božena, Ľubo s rod., Dada s rod., Peter s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ladislav, Helena, Mariana, Ladislav, Lena
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martin (40 rokov)

Liturgický program po 18. nedeli po ZSD

 

Pondelok
28.9.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Iveta
† Ján (40 dňová s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Utorok
29.9.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

Kňazský deň V Ľutine

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš, Anna (panychída)

Streda
30.9.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Demeter a Anna
†Michal (panychída)
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Štvrtok
1.10.

 

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš

Piatok
2.10.

 

Svätý hieromučeník Cyprián
Svätá mučenica Justína

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ružencová
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Sobota
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30

 

15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Sobáš
Sobáš
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef

Nedeľa
4.10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terézia, Karolínka s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Alex

Liturgický program po 17. nedeli po ZSD

 

Pondelok
21.9.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján (s panychídou)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan
* Matúš

Utorok
22.9.

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Fedor, Helena
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Mária, Ján, Andrej, Ján a ost. z rodiny

Streda
23.9.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
Sv. liturgia slovenská
†  Štefan, Anna, Juraj, Vladislav (s panychídou)

Štvrtok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef
Sv. liturgia slovenská
†  Michal

Piatok
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Andrej, Mária, Pavol
Sv. liturgia slovenská
†  Anna (s panychídou)

Sobota
26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Michal, Paulína
Sobáš s liturgiou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Viera, Michal, Mária, Štefan, Mária

Nedeľa
27.9.

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Katarína (35 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Oliver (18r.), Oliver (50r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (30r.)

Liturgický program po 16. nedeli po ZSD

 

Pondelok
14.9.

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA

Zdržanlivosť od mäsa, myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Sv. liturgia slov. - farská
Sv. liturgia slovenská
* Iveta, Martin a ost.

Utorok
15.9.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Emil, Vojtech, Štefan
(s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Milan (s panychídou)

Streda
16.9.

 

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (s panychídou)

Štvrtok
17.9.

 

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav a Mária
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír, Anna, Juraj, Štefan (s panychídou)

Piatok
18.9.

 

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Ján, Ladislav (s panychídou)
† Ján (s panychídou-40-dňová)

Sobota
19.9.

Sobota po Povýšení

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan (s panychídou)

Nedeľa
20.9.

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa po Povýšení
Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci,  veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia
Zbierka SEMINÁR

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Regina, Milan
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Stanislav, Katarína a ost.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ľuboš, Božena

Liturgický program po 15. nedeli po ZSD

 

Pondelok
7.9.

Svätý mučeník Sózont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej  (s panychídou)

Utorok
8.9.

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30
18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek a Danka s rod.

Farská  liturgia
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír

Streda
9.9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mária, Vasiľ, Mária, Jelka, Anna, Ján (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej (s panychídou)

Štvrtok
10.9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária
Sv. liturgia slovenská
* z rod. Tomčišákovej

Piatok
11.9.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal (50 rokov) s rod.
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (s panychídou)

Sobota
12.9.

Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slov.
†  Fedor, Emil, Jaroslava
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa
13.9.

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

 

7:30

 

9:00

11:00

 

 

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Zita, Miško, Natalka
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Kalvársky odpust
* Mária, Ján, Miroslav s rod.

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Liturgický program po 14. nedeli po ZSD

 

Pondelok
31.8.

Uloženie pásu presvätej Bohorodičky

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Peter s rod.

Sv. liturgia slovenská
* Peter (33 rokov)

Utorok
1.9.

Začiatok indiktu,
to jest nového roka
Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Mária (s panychídou)

Streda
2.9.

Svätý mučeník Mamant

6:30

 

9:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Helena
GJZ – úvodná sv. liturgia
Sv. liturgia slovenská
† Veronika

Štvrtok
3.9.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ján, Michal, Mária, Helena (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Boris

Piatok
4.9.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Prvý piatok

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ružencová
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Sobota
5.9.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

 

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Alexander, Demeter, Eva, Mikuláš, Justína
Sobáš
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján (s panychídou)

Nedeľa
6.9.

NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj a Jana s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Natália, Anton, Dominika, Marta
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav

Liturgický program po 13. nedeli po ZSD

 

Pondelok
24.8.

Svätý hieromučeník Eutychés

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela, Jozef, Samko
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária (s panychídou)

Utorok
25.8.

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Stanislav
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (s panychídou)

Streda
26.8.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

Duchovná obnova

6:30

 

7:30
18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ivona
Pomazanie chorých
Sv. liturgia slovenská
†  Bruno
Pomazanie chorých

Štvrtok
27.8.

Náš prepodobný otec Pimen

Duchovná obnova od 17:00

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila
Sv. liturgia slovenská
†  Jozef (s panychídou)

Piatok
28.8.

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

Duchovná obnova od 17:00

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Tomáš, Mária s rod.
Sv. liturgia slovenská
†  Irena, Miroslav ( panychída)

Sobota
29.8.

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok

7:30

 

9:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slov.
* Mária, Milan, Milan, Slávka, Hanka, Ľuboš
Sv. liturgia - za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa
30.8.

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

ODPUST

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia

 

8:00

 

10:00

 

 

17:00
18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
ODPUST

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program po 12. nedeli po ZSD

 

Pondelok
17.8.

Svätý mučeník Myrón

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
Ján (s panychídou)
Ján (s panychídou)-týždňová

Utorok
18.8.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (s panychídou)

Streda
19.8.

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Andrej (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal, Vladimír

Štvrtok
20.8.

Svätý prorok Samuel

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Michal, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Alžbeta, Andrej

Piatok
21.8.

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Marko (s panychídou)
† Michal Juštík (40 dňová)

Sobota
22.8.

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

6:30

 

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzana, Alexander
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Anna, Juraj, Štefan, Vladislav

Nedeľa
23.8.

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.

7:30

9:00

 

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľubka s rod. a Peter s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r. života)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan (70 r. života)