Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 02.05. do 08.05.2016

LACKOVCE

Pondelok
02.05.

Náš otec svätý Atanáz Veľký

Utorok
03.05.

Svätí mučeníci Timotej a Maura

Streda
04.05.

Svätá mučenica Pelágia

Zakončenie Paschy

 

Štvrtok
05.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok
myrovanie

06.05.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
07.05.

Spomienka na znamenie úct. Kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

 

Nedeľa
08.05.

7. nedeľa po Pasche –
svätých otcov prvého ekum. nicejského snemu

 

Zbierka: Katolícke masmédiá

7:30

Sv. liturgia
(posviacka evanjeliára)

Liturgický program na týždeň od 25.04. do 01.05.2016

LACKOVCE

Pondelok
25.04.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

 

Utorok
26.04.

Svätý hieromučeník Bazil,
amázijský biskup

 

Streda
27.04.

Svätý hieromučeník Simeon,
Pánov príbuzný
Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice

 

Štvrtok
28.04.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros

Piatok 29.04.

 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
30.04.

Svätý apoštol Jakub,
brat svätého Jána Teológa

 

Nedeľa
01.05.

 

 

6. nedeľa po Pasche –
o slepom

 

Prvé sväté prijímanie

Liturgický program na týždeň od 18.04. do 24.04.2016

LACKOVCE

Pondelok
18.04.

Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

 

Utorok
19.04.

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

 

Streda
20.04.

Polovica Päťdesiatnice

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas

 

Štvrtok
21.04.

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

 

Piatok
22.04.

 

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
23.04.

Svätý a slávny veľkomučeník,
triumfátor a divotvorca Juraj

odporúčaný sviatok

Nedeľa
24.04.

5. nedeľa po Pasche –
o Samaritánke

 

Celoeurópska zbierka na pomoc Ukrajine

 

Liturgický program na týždeň od 11.04. do 17.04.2016

L A C K O V C E

Pondelok
11.04.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

 

Utorok
12.04.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

 

Streda
13.04.

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

Štvrtok
14.04.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

 

15.04.

Svätí apoštoli Aristarch,
Pudent a Trofim

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
16.04.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

 

Nedeľa
17.04.

 

4. nedeľa po Pasche –
o porazenom

 

Zbierka Seminár I.

 

Liturgický program na týždeň od 04.04. do 10.04.2016

L A C K O V C E


Pondelok
04.04.

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley

 

Utorok
05.04.

Svätí mučeníci Teodul,
Agatopod a spoločníci

 

Streda
06.04.

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup

 

Štvrtok
07.04.

Náš prepodobný otec Juraj,
mytilénsky biskup

 

Piatok
08.04.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
09.04.

Svätý mučeník Eupsychios

 

Nedeľa
10.04.

3. nedeľa po Pasche –
o myronosičkách

7:30

Sv. Liturgia