Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 06. do 12.06.2016

LACKOVCE

Pondelok
06.06.

 

Náš prepodobný
otec Bessarión Divotvorca

 

Utorok
07.06.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

Streda
08.06.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

 

Štvrtok
09.06.

Náš otec svätý Cyril,
alexandrijský arcibiskup

 

Piatok
10.06.

Svätý hieromučeník Timotej,
pruský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
11.06.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

 

Environmentálny deň

Nedeľa
12.06.

4. nedeľa po Pädesiatnici

Diakonská vysviacka o 10:00 v PO

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 30.05. do 05.06.2016

Lackovce

Pondelok
30.05.

Náš prepodobný otec Izák,
igumen Dalmatovho kláštora

Utorok
31.05.

Svätý apoštol Hermas

Streda
01.06.

Svätý mučeník Justín Filozof
a spoločníci

 

Štvrtok
02.06.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

 

Piatok
03.06.

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí

Myrovanie
Voľnica

 

Sobota
04.06.

Náš otec svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

 

Nedeľa
05.06.

3. nedeľa po Pädesiatnici

 

Liturgický program na týždeň od 23.05. do 29.05.2016

LACKOVCE

Pondelok
23.05.

 

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup

Začiatok Petropavlovského pôstu

 

Utorok
24.05.

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

Streda
25.05.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

 

Štvrtok
26.05.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Myrovanie
Odporúčaný sviatok

- - -
9:30
- - -

- - - - - - - - - -
SV. LITURGIA
NA NÁMESTÍ v HN
- - - - - - - - - -

Piatok 27.05.

 

Svätý hieromučeník Terapont

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
28.05.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

 

Nedeľa
29.05.

2. nedeľa po Pädesiatnici

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 16.05. do 22.05.2016

LACKOVCE

Pondelok
16.05.

 

Pondelok Svätého Ducha

Odporúčaný sviatok

 

Utorok
17.05.

Svätý apoštol Andronik

Streda
18.05.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

 

Štvrtok
19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

 

Piatok
20.05.

 

Svätý mučeník Tallelaios

 

Voľnica

 

Sobota
21.05.

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Zakončenie sviatku Pädesiatnice

Púť do Krakova

 

Nedeľa
22.05.

1. nedeľa po Pädesiatnici –
Všetkých svätých

Svätý mučeník Bazilisk

 

Liturgický program na týždeň od 09.05. do 15.05.2016

LACKOVCE

Pondelok
09.05.

Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry
do mesta Bari

 

Utorok
10.05.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Kňazský deň v Ľutine

Streda
11.05.

Založenie Konštantínopola
Svätý hieromučeník Mókios

 

Štvrtok
12.05.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

 

Piatok 13.05.

Svätá mučenica Glykéria
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
14.05.

5. zádušná sobota

Svätý mučeník Izidor

 

Nedeľa
15.05.

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Zostúpenie
Sv. Ducha

myrovanie