Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Štvrtej nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
7.7.

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna, Anna
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Verona, Štefan (panychída)

Utorok
8.7.

Svätý veľkomučeník Prokop

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan

Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Anna, Ján

Streda
9.7.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

6:30

 

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Miroslav
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)
* Alžbeta (102 r.)

Štvrtok
10.7.

Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský
Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jana (50 r.) s rod.

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna

Piatok
11.7.

Svätá mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Števo, Tomáš, Mária

Sv. liturgia slovenská
+ Júlia

Sobota
12.7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal Maleinský

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Miroslav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš

Nedeľa
13.7.

PIATA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov

Zbierka pre potreby farnosti

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martin, Oksana, Karina
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Juraj (40 r. manž.)

Liturgický program na týždeň po tretej nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

6:30

 

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária, Ján
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej (panychída)
* Helena (70 r.)

Utorok
1.7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Mária, Ján, Ján, Andrej a ostatní z rod. (panychída)
+ Anna, Martin, Dušan, Anna, Andrej, Michal (panychída)

Streda
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Alena
Sv. liturgia slovenská
+ Imrich, Mária, Imrich, Ján, Jana
Michal, Anna

Štvrtok
3.7.

Svätý mučeník Hyacint

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Mária, Tomáš, Ivan

Piatok
4.7.

Prepodobný otec Atanáz Atoský
Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI

Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Slavomír, Alžbeta, Ladislav, Anna, Michal

Sobota
5.7.

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

PÚŤ RODÍN - ĽUTINA

7:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Táňa, Emil, Erika
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Štefan

Nedeľa
6.7.

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Sisoés Veľký

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martin s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mikuláš, Adriana, Oliver, Adriana

Liturgický program na týždeň po tretej nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
30.6.

Zbor svätých dvanástich apoštolov

 

Utorok
1.7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

16:30

Sv. liturgia

Streda
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 

Štvrtok
3.7.

Svätý mučeník Hyacint

 

Piatok
4.7.

Prepodobný otec Atanáz Atoský
Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
5.7.

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

PÚŤ RODÍN - ĽUTINA

 

Nedeľa
6.7.

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Sisoés Veľký

9:00

Sv. liturgia

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

 

Liturgický program a oznamy
na týždeň po Druhej nedeli po Päťdesiatnici (23.-29.6.2014)

Pondelok
23.6.

Utorok
24.6.

Narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Myrovanie

Rokytov

18:00

Zbojné

16:00

Streda
25.6.

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

Rokytov - Kaplnka

9:00 † z rod. Drančákovej

Štvrtok
26.6.

Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie
Prepodobný otec Dávid zo Solúna

Rokytov

18:00 † Andrej, Vasiľ Gabria

Piatok
27.6.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Odporúčaný sviatok
Voľnica

Rokytov

16:00

Zbojné

14:30

Sobota
28.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Rokytov

18:00 s platnosťou na nedeľu

Zbojné

18:00 s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
29.6.

TRETIA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

SVÄTÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL
Myrovanie
Zbierka: Na dobročinné diela Sv. Otca

 


  • Nezabúdajte, prosím, na putovný obraz Sv. rodiny, aby nezostal prázdny týždeň, ale využite možnosť získania milostí a opätovného obnovenia modlenia sa celej rodiny.

Liturgický program na týždeň po Druhej nedeli po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
23.6.

Svätá mučenica Agripína

Utorok
24.6.

Narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Myrovanie

16:30

Sv. liturgia

Streda
25.6.

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

Štvrtok
26.6.

Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie
Prepodobný otec Dávid zo Solúna

Piatok
27.6.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Odporúčaný sviatok
Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
28.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Nedeľa
29.6.

TRETIA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

SVÄTÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL
Myrovanie
Zbierka: Na dobročinné diela Sv. Otca

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Týždeň po Druhej nedeli po Päťdesiatnici

 

Pondelok
23.6.

Svätá mučenica Agripína

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján, Alžbeta, Ján
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef

Utorok
24.6.

Narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Myrovanie

6:30
7:30

 

 

 

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Mária, Alžbeta, Michal

Streda
25.6.

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ladislav
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Milan

Štvrtok
26.6.

Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie
Prepodobný otec Dávid zo Solúna

6:30

 

10:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ján
GJZ – poďakovanie (o. Uhrín)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Mária, Michal, Mária, Ján

Piatok
27.6.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Odporúčaný sviatok
Voľnica

6:30

 

7:30

 

 

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ Tí, na ktorých si nikto nespomína
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna

Sobota
28.6.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ivona (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Peter (panychída)

Nedeľa
29.6.

TRETIA
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

SVÄTÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL
Myrovanie
Zbierka: Na dobročinné diela Sv. Otca

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj a Martin s rodinami
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Gabriela, Gabriela, Ivana, Marianna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav (60 r.)

Gr.kat. cirkev, farnosť Rokytov pri Humennom a filiálka Zbojné

 

Liturgický program a oznamy
na týždeň po Nedeli Všetkých svätých (16.-22.6.2014)

Pondelok
16.6.

Utorok
17.6.

Streda
18.6.

 

Štvrtok
19.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

Rokytov

16:00    * za veriacich

Zbojné

14:30

Piatok
20.6.

Sobota
21.6.

Rokytov

18:00 s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
22.6.

Zbojné

9:00 Sprievod
10:00  Primičná sv. liturgia

  • Srdečne Vás pozývame na slávenie primičnej sv. liturgie novokňaza o. Lukáša Kireša v Zbojnom v nedeľu 22.6.2014. Sprievod začne o 9:00 z cerkvy do domu primicianta a následne potom naspäť do chrámu, vstupné modlitby, obliekanie a sv. liturgia (~10:00).

Zároveň Vás chceme všetkých veľmi pekne poprosiť o pomocnú ruku k príprave a priebehu tejto slávnosti; každý, kto ako a koľko môže.

  • Nezabúdajte, prosím, na putovný obraz Sv. rodiny, aby nezostal prázdny týždeň, ale využite možnosť získania milostí a opätovného obnovenia modlenia sa celej rodiny.

Liturgický program na týždeň po Nedeli všetkých svätých – KBM

 

Pondelok
16.6.

Svätý otec Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

Začiatok pôstu PETROVKA

Utorok
17.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

16:30

Sv. liturgia

Streda
18.6.

Svätý mučeník Leontios

Štvrtok
19.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

Piatok
20.6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
21.6.

Svätý mučeník Julián Tarzský

Nedeľa
22.6.

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Týždeň po Nedeli všetkých svätých

 

Pondelok
16.6.

Svätý otec Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

Začiatok pôstu PETROVKA


6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena, Vasiľ, Helena, Vasiľ, Mária, Vasiľ
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Štefan
+ Peter, Anna, Mária

Utorok
17.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

6:00
6:30


17:30

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Anna
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Štefánia

Streda
18.6.

Svätý mučeník Leontios

6:30


17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Eva
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Mária

Štvrtok
19.6.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30


15:30

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter, Gabriela, Michal, Lenka

Archijerejská sv. liturgia na námestí

Piatok
20.6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Alexander, Mária

Sobota
21.6.

Svätý mučeník Julián Tarzský

6:3017:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ, Demeter, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Milan, Marián (panychída)

Nedeľa
22.6.

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

7:30


9:00


11:00


17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristián, Emanuel a bohuznáma rodina
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrej, Jozefína

Liturgický program na týždeň po Päťdesiatnici – KBM

 

Pondelok
9.6.

Pondelok Svätého Ducha
Najsvätejšia Trojica

Odporúčaný sviatok

Utorok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

16:30

Sv. liturgia

Streda
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Štvrtok
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

Piatok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
14.6.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Nedeľa
15.6.

PRVÁ
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI –
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na Týždeň po Päťdesiatnici

 

Pondelok
9.6.

Pondelok Svätého Ducha
Najsvätejšia Trojica

Odporúčaný sviatok

 

6:30
7:30

 

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Ján, Martin
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Radoslav (30 r.)

Utorok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

 

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Oliver
* Ivana
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Anna, Zuzana, Michal, Konštantín

Streda
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

 

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Miroslav, Ladislav, Monika, Miroslava, Katarína, Helena
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
* Oľga (31 r.), Matúš
* Andrea (40 r.) s rod.

Štvrtok
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav, Nina, Peter, Jožo, Janík
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Piatok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

Voľnica

 

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Marek, Anna, Mária, Štefan
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ, Anna

Sobota
14.6.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

6:30
15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Iveta (panychída)
Sobáše
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Helena

Nedeľa
15.6.

PRVÁ
NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI –
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana, Anton, Tobiáš, Vít
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Lenka, Veronika