Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na 4. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
24.3.

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

6:00
6:30

17:00

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ladislav
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Milan

Utorok
25.3.

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (55 r.)

Streda
26.3.

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor svätého archanjela Gabriela
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
* Alena, Gerald

Štvrtok
27.3.

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
+ Mariánko, Ján, Ján

Piatok
28.3.

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Mária

Sobota
29.3.

Štvrtá zádušná sobota

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
30.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík

Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

7:30

9:00

11:00

15:30
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Silvia, Simonka, Katarína, Dominika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Julianka, Bianka
Akadémia Klára a František
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Adriana (40 r.)

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (17.-23. marec 2014)

 

Pondelok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

6:00
6:30
17:30
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

---

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

17:00

Sopkovce (VPD)

Štvrtok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu
(Program gr.kat. farnosti v Kostole všetkých svätých pri pomníku Odpúšťajúceho dieťaťa od 17:00)

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská

10:00

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Dedačov

Piatok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup
Zdržanlivosť od mäsa (za rodiny)

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Krížová cesta (za nenarodené deti)
Liturgia VPD slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

--

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
22.3.

Tretia zádušná sobota
Pochod za život v HN

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska + hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská + hramoty

8:00

Sopkovce + hramoty

8:00

Dedačov + hramoty

Nedeľa
23.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA

Farská zbierka

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

9:30

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

10:45

Dedačov

9:30

Sopkovce

--

Lackovce

Liturgický program na 3. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

 

Pondelok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

 

Utorok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

16:30

Sv. liturgia

Streda
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých SAracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

Piatok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia + hramoty

Sobota
22.3.

Tretia zádušná sobota

Pochod za život v HN

Nedeľa
23.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 3. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária
Akatist k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Aurélia, Ivan, Anna, Ján
+ Zuzana (panychída)

Utorok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomíra
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal

Streda
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef, Daniela, Mária s rodinami
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
+ Juraj, Mikuláš, Júlia (panychída)

Štvrtok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých SAracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Piatok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef s rod.
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
* Jana

Sobota
22.3.

Tretia zádušná sobota

Pochod za život v HN

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
23.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ladislav, Zuzana
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Michal, Jozef, Jozef
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (10.-16. marec 2014)

 

Pondelok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

6:00
6:30
17:30
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
Akatist k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
11.3.

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. (pomazanie chorých)

9:30

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

17:00

Sopkovce (VPD)

Štvrtok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu
(Socha odprosujúcej matky a odpúšťajúceho dieťaťa)

6:30
17:30
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
Modlitby za matky, ktoré zažili potrat

--

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

17:00

Dedačov

Piatok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt
Zdržanlivosť od mäsa (za rodiny)

(Socha odprosujúcej matky a odpúšťajúceho dieťaťa)

6:30
17:00
18:00
19:15

Sv. liturgia staroslovienska
Krížová cesta (za nenarodené deti)
Sv. liturgia VPD slovenská
Adorácia za úctu k životu

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

--

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
15.3.

Druhá zádušná sobota
Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska + hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská + hramoty

8:00

Sopkovce + hramoty

8:30

Lackovce+ hramoty

Nedeľa
16.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

---

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:00

Dedačov

10:45

Sopkovce

--

Lackovce

Liturgický program na 2. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

 

Pondelok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

 

Utorok
11.3.

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha

16:30

Sv. liturgia, pomazanie chorých

Streda
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

 

Piatok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
15.3.

Druhá zádušná sobota
Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

Nedeľa
16.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

9.00

Sv. liturgia

Liturgický program na 2. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Mikuláš, Anna, Michal
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Anna (58 r. manž.)

Utorok
11.3.

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Michal

Streda
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Michal, Anna
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
* Mária s rod.

Štvrtok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna – ročná (panychída)
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (4 r.)

Piatok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Irena, Štefan (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Peter (panychída)

Sobota
15.3.

Druhá zádušná sobota
Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
16.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ladislav (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gustáv (13 r.)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubor

Liturgický program na Syropôstny týždeň

 

Pondelok
24.2.

Prvé a druhé nájdenie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30
17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Helena
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš, Ondrej, Svetlana

Utorok
25.2.

Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Mária, Mária, Vojtech, Andrej

Streda
26.2.

Svätý otec Porfyrios, gazský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Irena (71 r.)
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Štvrtok
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal
Sv. liturgia slovenská
* Michal (50 r.)
* Helena

Piatok
28.2.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Irena

Sobota
1.3.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (70 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš

Nedeľa
2.3.

SYROPÔSTNA NEDEĽA – O VYHNANÍ ADAMA Z RAJA

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Stanislav (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (70 r.), Michal (72 r.)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-MestoLiturgický program (24. február – 2. marec 2014)

 

Pondelok
24.2.

Prvé a druhé nájdenie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
25.2.

Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

--

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
26.2.

Svätý otec Porfyrios, gazský biskup

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

17:00

Dedačov

Štvrtok
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

---

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Sopkovce

Piatok
28.2.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
01.03.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska - zádušná
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská - zádušná

--

Sopkovce

--

Dedačov

Nedeľa
02.03.

SYROPÔSTNA NEDEĽA – O VYHNANÍ ADAMA Z RAJA

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:00

Dedačov

10:45

Sopkovce

---

Lackovce

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (17.-23. február 2014)

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (17.-23. február 2014)

Pondelok
17.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Akatist k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

--

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
19.2.

Svätý apoštol Archippos

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

---

Sopkovce

Štvrtok
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

10:00

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Dedačov

Piatok
21.2.

Prepodobný otec Timotej zo Symbolov

Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
22.2.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota
Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska - zádušná
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská - zádušná

8:00

Sopkovce - zádušná

8:00

Dedačov - zádušná

Nedeľa
23.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – O KRISTOVOM SÚDE
Farská zbierka

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

9:30

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

10:45

Dedačov

9:30

Sopkovce

---

Lackovce

Liturgický program na Mäsopôstny týždeň

 


Pondelok
17.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján, Mária, Eva, Júlia
+ Miroslav (panychída)

Utorok
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Milan

Streda
19.2.

Svätý apoštol Archippos

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal, Anna, Michal, Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Mária (panychída)

Štvrtok
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Jozef, Jana (panychída)

Piatok
21.2.

Prepodobný otec Timotej zo Symbolov
Svätý Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal, Juraj, Helena, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj

Sobota
22.2.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota
Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

6:30

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Sobáš s liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
23.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – O KRISTOVOM SÚDE

Farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alexander (50 r.) s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vlado, Lenka, Viktória
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefánia, Pavol, Štefan, Diana