Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých praotcov

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých praotcov


Pondelok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Ján
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Andrejka, Michal (panychída)

Utorok
17.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

6:00
6:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Andrej, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
+ Anton - ročná (panychída)

Streda
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Marián
Moleben pred Narodením

Štvrtok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal

Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Piatok
20.12.

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária – ročná (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Zuzana, František, Juraj, František

Sobota
21.12.

Sobota pred Kristovým narodením
Svätá mučenica Juliána

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Viera, Štefan, Mária, Michal, Mária

Nedeľa
22.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

7:30

9:00

11:00

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lukáš
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolínka, Terézia, Marko, Daniel

Predvianočná sv. spoveď

Sv. liturgia slovenská
* rodina Horváthová

V tomto týždni spovedáme od pondelka do piatka ráno od 6:00 a večer od 16:30 do 18:00!!
Vo štvrtok spovedáme na filiálkach, v piatok v Porúbke a v sobotu na HN sídliskách.

Liturgický program na 30. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 30. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ladislav (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Utorok
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

6:00
6:30

 

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia, Juraj, Anna, Štefan
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal (panychída)
* Viktória s rod.

Streda
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna, Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Michal, Anna, Mária
* Milada (50 r.)

Štvrtok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Júlia, Jozef (panychída)

Piatok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest
Svätá mučenica Lucia Panna

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Sobota
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Peter, Helena, Mária

Nedeľa
15.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Melánia
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ján, Lenka, Janko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Michal (81 r.) s rod.

Liturgický program na 29. Týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 29. Týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Anna

Utorok
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:00
6:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Anna, Ján, Fedor
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Anna (panychída)

Streda
4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Prepodobný otec Ján Damaský

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Terézia, Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej
Moleben pred Narodením

Štvrtok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľný otec Sáva Posvätený

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Piatok
6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

Odporúčaný sviatok
Voľnica
Prvý piatok

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír (50 r.)

Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Veronika

Sobota
7.12.

Svätý Ambróz, milánsky biskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Bartolomej, Zuzana, Michal, Štefan, Štefan, Anna
+ Irena (panychída)

Nedeľa
8.12.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Počatie Presvätej
Bohorodičky svätou Annou
Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miroslav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav, Marianna s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lucia s rod.

Liturgický program na 28. Týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 28. Týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
25.11.

Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu
Svätý Kliment, rímsky pápež a svätý Peter, alexandrijský biskup

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Pavel (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Martina s rod.

Utorok
26.11.

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

6:00
6:30

 

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Anna, Alžbeta, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Milan
+ Mária, Michal

Streda
27.11.

Svätý mučeník Jakub Perzský
Prepodobný otec Palladios

6:30

9:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Archijerejská sv. liturgia-GJZ

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Gizela, Igor (panychída)

Štvrtok
28.11.

Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový
Svätý mučeník Irenarch

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Alena
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ bohuznáme dieťa

Piatok
29.11.

Svätý mučeník Paramon
Svätý mučeník Filumen
Prepodobný Akakios

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Eduard
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona
* Tatiana

Sobota
30.11.

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* páter Andrej

Nedeľa
1.12.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý prorok Nahum

Zbierka: Charita II.

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (30 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.

Liturgický program na 27. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 27. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

6:30

 

 

17:30
18:00
19:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavol, Demeter
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Utorok
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

6:00
6:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)

Streda
20.11.

Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

6:30

17:00

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)
Prosby k bl. Jozafáte

Štvrtok
21.11.

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Odporúčaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* o. Slavomír (40 r.)
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adriana

Piatok
22.11.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
* Viera
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Sobota
23.11.

Svätí otcovia Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor, akragantský biskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Rudolf, Mária, Mikuláš
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Róbert, Mária

Nedeľa
24.11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Myrovanie=farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Mária (50 r. manž.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Matúš, Stanislav, Tobiáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Jana, Anna, Radovan

Liturgický program na 26. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 26. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Svätá mučenica Štefánia
Prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Dana s rod.
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Dušan, Marienka
+ Michal

Utorok
12.11.

Svätý otec Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha
Prepodobný otec Níl
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mikuláš

Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Streda
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vladimír, Ján, Helena, Andrej, Mária, Michal, Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Helena (50 r.) s rod

Štvrtok
14.11.

Svätý apoštol Filip

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Dušan, Marcela, Saška, Ninka
Sv. liturgia slovenská
+ Ján (panychída)

Piatok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavol, Andrej, Štefan, František
+ Ján, Mária, Vojtech (panychída)

Sobota
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Viliam
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Július, Helena (45 r. manž.)

Nedeľa
17.11.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Diana (11 r.)

Liturgický program na 25. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 25. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
4.11.

Prepodobný otec Joannikios Veľký
Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup a Hermaios, presbyter

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Tatiana
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Juraj, Štefan, Mária, Ivan, Jozef, Vladimír (panychída)
* Božena s rodinou

Utorok
5.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich rodičia (panychída)
+ Danka (panychída)

Streda
6.11.

Svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Marta, Adam, Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anton (panychída)

Štvrtok
7.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
Prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galesion

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Matúš
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Juraj, Mária, Ján

Piatok
8.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
Voľnica
Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Zuzana, Juraj
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Michal

Sobota
9.11.

Prepodobná matka Matróna
Prepodobná Teoktista

6:30

15:30
16:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Valér (50 r.), Helena, Barborka, Dominika
Sobáš
Sv. liturgia GJZ
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Ján

Nedeľa
10.11.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan, Alena, Kristián, Ema
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* o. Michal
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Milan, Monika, Zoja

Liturgický program na 24. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 24. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
28.10.

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla
Prepodobný otec Štefan Svätosávsky
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia

6:30

17:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Milan
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
29.10.

Svätá prepodobná mučenica Anastázia
Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
Sv. liturgia slovenská
* Anna (70 r.)
+ Peter, Ivan, Katarína, Mikuláš, Michal, Tekla (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
30.10.

Svätí mučeníci Zenóbios a jeho sestra Zenóbia

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna, Jozef (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke

Štvrtok
31.10.

Blažený hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Erik, Marián, Milan, Jozef
+ Milan – 40 dňová
Moleben k Presv. Bohorodičke

Piatok
1.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Zdržanlivosť od mäsa
Prvý piatok

6:30

15:00
17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Mestský cintorín - panychída
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal (panychída)

Sobota
2.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodis

Pamiatka zosnulých

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Hramoty

Nedeľa
3.11.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária (60 r.) s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.

Liturgický program na 23. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 23. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký

Kňazský deň v Ľutine

6:30

17:30
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Ján, Michal
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup
Siedmi svätí mládenci z Efezu

6:00
6:30

18:00
19:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan
Sv. liturgia slovenská
+ Mariánko, Ján
* Ľubomír, Tatiana
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Gabriela, Monika, Ladislav
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Mária, Štefan, Pavol

Štvrtok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Emil, Michal, Anna, Magdaléna
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš

Piatok
25.10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Zdržanlivosť od mäsa

6.00
6:30

17:00
18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
* Lenka
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal, Mikuláš

Sobota
26.10.

Svätý veľkomučeník Demeter Myromvonný
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
Odporúčaný sviatok
myrovanie

7:30

9:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Ladislav, Rozália
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Magdaléna, Miloš (70 r.)

Nedeľa
27.10.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

Farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Monika, Peter, Krištof, Štepan
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Gabriela, Ivana, Marianna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľuboš

Liturgický program na 22. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 22. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
14.10.

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius
Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

6:30

 

 

17:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Zuzana
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod.
* Monika s rod.
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
15.10.

Prepodobný otec Eutymios Nový
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie

6:00
6:30

 

18:00
19:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Pavol
Sv. liturgia slovenská
* Mária
+ Jozef, Anna, Juraj, Štefan, Ladislav
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
16.10.

Svätý mučeník Longín Stotník

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Pavlína
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Štvrtok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš
Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská (o. Pariľák)
+ Anna, Jozef, Ján
Modlitby za uzdravenie

Piatok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Eva, Ján, Jozef, Mária a ostatní
Moleben k Presv. Bohorodičke Sv. liturgia slovenská
+ Cyril

Sobota
19.10.

Svätý prorok Joel
Svätý mučeník Varus
Prepodobný otec Ján Rilský

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Ján (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Nedeľa
20.10.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý veľkomučeník Artemios

Zbierka: Misie

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miroslav Ferko s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ľuboš, Božena

Liturgický program na 21. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 21. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona – 40 dňová (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Vojtech
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
8.10.

Prepodobná matka Pelágia

6:00
6:30

18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Demeter, Anna, Michal, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mikuláš, Júlia
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej

Štvrtok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Pavel (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej

Piatok
11.10.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmych diakonov
Prepodobný otec Teofan Popísaný, nicejský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
* bohuznámi dobrodinci
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
* Alžbeta (70 r.)

Sobota
12.10.

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Taras
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Mária, Michal, Mária, Viera

Nedeľa
13.10.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätých otcov siedmeho ekumenického snemu

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Daniela, Dušan (5o r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marek, Danka s rod.
(výročie svadby)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna (40 r. manž.)