Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 17.10. do 23.10.2016

DEDAČOV


Pondelok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

Utorok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

 

Streda
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský

 

Štvrtok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

16:30

17:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia

Piatok
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

 

Nedeľa
23.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: MISIE

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 10.10. do 16.10.2016

DEDAČOV


Pondelok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

 

Utorok
11.10.

Svätý apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov

 

Streda
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik

16:30
17:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia

Štvrtok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

Piatok
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
15.10.

Náš prep. otec Eutymios Nový

 

Nedeľa
16.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: farská

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 03.10. do 09.10.2016

DEDAČOV


Pondelok
03.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

Utorok
04.10.

Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup

 

Streda
05.10.

Svätá mučenica Charitína

15:00
17:00

Spoveď
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
06.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

 

Piatok
07.10.

 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
08.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

 

Nedeľa
09.10.

21. nedeľa po Päťdesiatnici

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 26.09. do 02.10.2016

DEDAČOV


Pondelok
26.09.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu
Jána Teológa

 

Utorok
27.09.

Svätý mučeník Kallistrat
a jeho spoločníci

 

Streda
28.09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

 

Štvrtok
29.09.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

 

Piatok
30.09.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
01.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Nedeľa
02.10.

20. nedeľa po Päťdesiatnici

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 19.09. do 25.09.2016

DEDAČOV

Pondelok
19.09.

Svätí mučeníci Trofim,
Sabbatios a Dorymedont

 

Utorok
20.09.

A  Svätý veľkomučeník
Eustatios a spoločníci

 

Streda
21.09.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

17:00

Sv. liturgia

Štvrtok
22.09.

Svätý hieromučeník Fókas,
sinopský biskup

 

Piatok
23.09.

 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
24.09.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

 

Nedeľa
25.09.

19. nedeľa po Päťdesiatnici

9:30

Sv. liturgia